ONLINE AANVRAGEN:

APPLICATIONS EN LIGNE:

Verplichte sluiting vanaf 19 oktober en 2 november.

Sinds 19 oktober moesten cafés en restaurants verplicht sluiten.  Ondertussen zijn daar ook alle niet-essentiële winkels en contactberoepen aan toegevoegd.

BELANGRIJK

Indien u nog geen bericht van ons ontvangen heeft waarin wij bevestigen dat u automatisch het overbruggingsrecht zal ontvangen, dien dan zéker een aanvraag in.  Dit kan online.  Deed u al een aanvraag dan moet u die niet herhalen.  De uitbetaling voor de maand november is voorzien tegen 2 december.

Doe zelf de checkup aan de hand van je activiteiten of je in aanmerking komt voor een uitkering.

Indien u niet in aanmerking komt voor het enkel- of dubbel overbruggingsrecht, maar wel voor de heropstartpremie (relance) dan kan die ook online aangevraagd worden.

Als u in het verleden reeds uitkeringen van ons ontvangen heeft en er is een wijziging in uw bankgegevens of uw gezinslast t.o.v. de vorige uitbetaling(en) BRENG ONS DAN ZEKER OP DE HOOGTE.

Check of je recht hebt en op welke uitkering tabel met sectoren.

Nouvelle fermeture obligatoire depuis 19/10/2020 et 02/11/2020.

Si vous n’avez pas encore reçu de message de notre part dans lequel nous confirmons que vous recevrez automatiquement le droit passerelle, veuillez soumettre une demande. Cela peut être fait en ligne. Si vous avez déjà soumis une demande, vous ne devez pas la répéter. Le paiement pour le mois de novembre est prévu pour le 2 décembre.

Faites le contrôle vous-même en fonction de vos activités pour voir si vous êtes admissible aux prestations.

Si vous n’êtes pas éligible au droit passerelle simple ou double, mais que vous êtes éligible à la prime de reprise (relance), cela peut également être demandé en ligne.

Si vous avez déjà reçu des paiements de notre part dans le passé et que vos coordonnées bancaires ou votre charge familiale ont changé par rapport au (x) paiement (s) précédent (s), VEUILLEZ NOUS AVERTIR.

Vérifiez si vous avez droit et à quelle prestation sur le tableau des secteurs.

Verkies je toch een papieren aanvraagformulier?

Of is er geen online formulier beschikbaar ?

Je vindt alle aanvraagformulieren op onze pagina CORONASTEUNMAATREGELEN