Besloten vennootschap

 • Vaak gebruikt als ‘familiale vennootschap’ en bij vrije beroepen; de aandelen zijn slechts beperkt overdraagbaar
 • Aantal oprichters: 1 oprichter/vennoot volstaat
 • Aansprakelijkheid: beperkte aansprakelijkheid (beperkt tot de inbreng in de vennootschap)
 • Oprichtingsakte: oprichting via de notaris (Authentieke akte)
 • Minimaal in te brengen kapitaal: geen – wel voldoende vereist aanvangsvermogen
 • Aandelen: mogelijkheid voor vrije overdraagbaarheid – minstens ‘1 aandeel met 1 stem’
 • Aandelenregister: ja
 • Stemrecht: verplichte gelijkheid aandelen afgeschaft. Vrijheid omvang rechten te bepalen verbonden aan inbreng
 • Bestuur: 1 of meerdere bestuurders
 • Fiscaal: vennootschapsbelasting
 • Boekhouding: dubbele boekhouding
 • Uitkeringen: Balans- & Liquiditeitstest*
 • Financieel plan: verplicht en gedetailleerde uitwerking**

*Balans- en liquiditeitstest: er mag enkel winst of reserves uitgekeerd worden als het nettoactief niet negatief wordt én als de schulden over een periode van 12 maanden kunnen worden voldaan

**Financieel Plan bestaat minstens uit:

 • Een overzicht van alle financieringsbronnen
 • Een openingsbalans
 • Een geprojecteerde balans- en resultatenrekening na 12 en 24 maanden
 • Een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor minsten twee jaar
 • Een beschrijving van de gehanteerde hypotheses bij het schatten van de verwachte omzet en rentabiliteit.