Commanditaire Vennootschap

 • Kenmerken: bestaat uit beherende en stille vennoten waarbij de stille vennoten zich niet inlaten met het dagelijks bestuur van de onderneming en hun verantwoordelijkheid beperkt is tot de inbreng in de vennootschap
 • Aantal oprichters: min. 1 beherende vennoot en min. 1 stille vennoot
 • Aansprakelijkheid: gecommanditeerde vennoten onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk, de stille vennoot enkel aansprakelijk ten belope van hun inbreng
 • Oprichtingsakte: authentieke of onderhandse akte
 • Minimaal in te brengen kapitaal: vrij te bepalen – ingebrachte goederen vormen onverdeeld vermogen
 • Aandelen: op naam en niet overdraagbaar tenzij andere overeenkomst
 • Aandelenregister: ja
 • Bestuur: één of meerdere zaakvoerders; stille vennoot mag geen daden van bestuur stellen
 • Fiscaal: vennootschapsbelasting
 • Boekhouding: dubbele boekhouding
 • Financieel plan: niet vereist

Een commanditaire vennootschap is een specifieke vorm van maatschap die wel een rechtspersoonlijkheid heeft. Een Comm.V kan vennoten hebben die beperkt aansprakelijk zijn en niet deelnemen aan het beheer van de maatschap.