Coöperatieve vennootschap

 • Kenmerken: gemakkelijke wisseling van vennoten, veranderlijk kapitaal
 • Aantal oprichters: minimum 3 coöperanten/oprichters
 • Aansprakelijkheid: beperkte aansprakelijkheid ( beperkt tot de inbreng in de vennootschap)
 • Oprichtingsakte: oprichting via de notaris (authentieke akte)
 • Minimaal in te brengen kapitaal: geen bepaling – wel: vereiste voldoende aanvangsvermogen
 • Aandelen: op naam, niet vrij overdraagbaar
 • Aandelenregister: ja
 • Bestuur: 1 of meerdere bestuurders
 • Fiscaal: vennootschapsbelasting
 • Boekhouding: dubbele boekhouding
 • Financieel plan: verplicht, minimum inhoud is wettelijk vastgesteld**
 • Uitkeringen: Balans- & Liquiditeitstest*
 • Opmerking: een coöperatieve vennootschap wordt voorbehouden voor ‘echte’ coöperaties. Het belangrijkste doel is aan de behoeften van de aandeelhouders te voldoen en/of hun economische/sociale activiteiten te ontwikkelen. De vrije beroepers die zich willen groeperen zullen niet meer onder deze vennootsvorm kunnen werken, maar zullen voor een andere vennootschapsvorm moeten kiezen en eventueel moeten omvormen.

*Balans- en liquiditeitstest: er mag enkel winst of reserves uitgekeerd worden als het nettoactief niet negatief wordt én als de schulden over een periode van 12 maanden kunnen worden voldaan

**Financieel Plan bestaat minstens uit:

 • Een overzicht van alle financieringsbronnen
 • Een openingsbalans
 • Een geprojecteerde balans- en resultatenrekening na 12 en 24 maanden
 • Een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor minsten twee jaar
 • Een beschrijving van de gehanteerde hypotheses bij het schatten van de verwachte omzet en rentabiliteit.