De Maatschap

Sinds de hervorming van het vennootschapsrecht worden ook maatschappen als ondernemingen beschouwd. Ze moeten, net als gewone ondernemingen, ingeschreven worden in de KBO (kruispuntbank Ondernemingen). Deze inschrijving verloopt via een ondernemingsloket en kost 88,5 euro (tarief 2019). Ook wijzigingen of stopzettingen van een maatschap moeten worden doorgegeven via het ondernemingsloket, zodat alles steeds correct staat in KBO.

U kan daarvoor deze formulieren  gebruiken: inschrijvingwijzigingstopzetting.

Wat is een maatschap?

Een maatschap is een overeenkomst tussen 2 of meer natuurlijke personen of rechtspersonen om (tijdelijk) een samenwerking aan te gaan of om samen iets te bezitten. Zo kan je een maatschap oprichten om samen een café uit te baten of om aan vermogensplanning te doen.

Een groot voordeel van de maatschap is dat er weinig formaliteiten zijn. Zo moet je niet langs de griffie van de ondernemingsrechtbank of langs de notaris passeren.  Je legt zelf de specifieke afspraken vast in een maatschapscontract (onderhandse overeenkomst).  Inschrijving en stopzetting kan gewoon   via een ondernemingsloket. Bovendien is er een grote contractuele vrijheid en is er geen minimumkapitaal. Je moet ook geen financieel plan voorleggen.

Bovendien kan dit alles vrij discreet, door je maatschap een aparte naam te geven en een zaakvoerder te benoemen. Zo komen niet alle namen van de vennoten in KBO te staan.

Er wordt via de het maatschapscontract vastgelegd wat er gebeurt indien er 1 van de vennoten (maten) uit de maatschap stapt.  Sowieso zal de maatschap altijd moeten stopgezet worden als er maar 1 maat overblijft.

De keerzijde van de maatschap: geen rechtspersoonlijkheid.  Alle maten zijn dus hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk. Er moet ook nog steeds een boekhouding gevoerd worden (enkelvoudig tot een jaaromzet van 50.000 euro).  Wil je toch rechtspersoonlijkheid dan kan je een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap oprichten, deze vormen van maatschap hebben wel rechtspersoonlijkheid maar vereisen meer formaliteiten.

 

UBO-register

Sinds 31 maart 2019 ben je in het kader van de witwaspreventiewet verplicht alle ‘uiteindelijke begunstigden’ van een vennootschap – en dus ook van een maatschap – te registeren in het UBO-register.  In principe geldt deze verplichting voor iedereen die meer dan 25% aandelen of stemrecht heeft in de maatschap of op een andere manier controle uitoefent over die maatschap.