Disclaimer

De sociaal-juridische wetgeving wijzigt voortdurend. Wij streven er naar onze informatie en diensten up-to-date te houden maar kunnen hier geen garanties afleveren en wijzen elke verantwoordelijkheid op dit vlak af.

Simulaties die kunnen gemaakt worden via deze website zijn onder voorbehoud. Zij dienen als basis voor een planning en zijn niet bindend.
Multipen/Eunomia heeft als doel zijn aangeboden elektronische diensten zo goed mogelijk te laten verlopen. Multipen/Eunomia draagt echter geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden online dienstverlening, behoudens gevallen van grove nalatigheid.

Aangezien de online diensten toegankelijk zijn door middel van gebruikersnamen en persoonlijke wachtwoorden die toegekend worden aan de gebruikers wijzen Multipen en Eunomia elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het oneigenlijk gebruik van wachtwoorden door de gebruiker.