Naamloze vennootschap (NV)

 • Kapitaalvennootschap bedoeld voor grote ondernemingen en grotere KMO’s met nadruk op het anoniem verzamelen van kapitaal
 • Aantal oprichters: 1 aandeelhouder volstaat om een NV op te richten, dit mag een natuurlijk- of een rechtspersoon zijn
 • Aansprakelijkheid: beperkte aansprakelijkheid (d.w.z. dat de aansprakelijkheid van de vennoten beperkt is tot hun inbreng in de vennootschap)
 • Oprichtingsakte: oprichting via de notaris (authentieke akte)
 • Minimaal in te brengen kapitaal: 61.500 € volledig volstort
 • Aandelen: ‘minstens 1 aandeel met 1 stem’ en vrij overdraagbaar
 • Stemrecht aandeelhouders: meervoudig stemrecht mogelijk. Beursgenoteerd: dubbel stemrecht voor loyale aandeelhouders.
 • Bestuur: 1 of meerdere bestuurders, drie bestuurdersformats mogelijk (monistisch bestuur, enige bestuurder of duaal bestuur-met directieraad en raad van toezicht)
 • Fiscaal: vennootschapsbelasting
 • Boekhouding: dubbele boekhouding
 • Financieel plan: minimum inhoud wettelijk vastgelegd en verplicht

Financieel Plan bestaat minstens uit:

 • Een overzicht van alle financieringsbronnen
 • Een openingsbalans
 • Een geprojecteerde balans- en resultatenrekening na 12 en 24 maanden
 • Een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor minsten twee jaar
 • Een beschrijving van de gehanteerde hypotheses bij het schatten van de verwachte omzet en rentabiliteit.