Aanvraag uitstel van betaling nog verlengd tot 15 december omwille van problemen wegens corona

Minister Ducarme heeft beslist om de uiterste aanvraagdatum voor uitstel van betaling voor ALLE kwartalen van 2020 en de regularisaties van 2018 te verlengen tot 15 december 2020. De uiterste betaaldata blijven echter behouden, laattijdige betaling heft de steunmaatregel op en de weggevallen verhogingen zullen toch verschuldigd zijn en uitbetaalde uitkeringen zullen teruggevorderd worden. Sociale […]

Hulp via OCMW aan burgers die financieel getroffen zijn door de coronaviruscrisis

De federale overheid heeft 125 miljoen euro ter beschikking gesteld van de OCMW’s om mensen te ondersteunen die door de coronacrisis in een moeilijke situatie zijn terechtgekomen, waaronder ook de zelfstandigen met onvoldoende reserves om deze periode te doorstaan. De hulp van het OCMW richt zich dus niet enkel op de burgers die reeds bekend […]

Verlenging overbruggingsrecht gedwongen sluiting en relancepremie: aanvragen

Het overbruggingsrecht voor gedwongen sluiting en de sectoren die daar hoofdzakelijk afhankelijk van zijn werd verlengd tot december. De aanvraagformulieren zijn ter beschikking en moeten maand per maand ingediend worden en kunnen nu gedownload worden op de webpagina Coronasteunmaatregelen. Het recht op de Relancepremie (ondersteuning bij heropstart van zelfstandigen uit een met een opgelegde gedwongen […]

Lijst met sectoren die onder de gedwongen sluiting vallen uitgebreid

Op 06/08/2020 voegde de overheid nog een aantal sectoren bij aan de lijst die recht geven op de uitkering overbruggingsrecht wegens GEDWONGEN SLUITING. De lijst betreft nu: de evenementensector – gehele of gedeeltelijke sluiting: zelfstandigen die doorgaan grote evenementen organiseren en nu overgaan tot het organiseren van kleine evenementen (zomerbars, kleinschalige festivals, …) blijven recht […]

De ministerraad van 31 juli keurde de verlenging van 2 twee tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht goed.

De tijdelijke maatregel overbruggingsrecht bij stopzetting activiteit kende onder strengere voorwaarden een verlenging voor de maanden juli en augustus.  Deze maatregel werd hiervoor opgesplitst in 2 luiken: Tijdelijk overbruggingsrecht voor zelfstandigen die nog steeds onder een gedwongen sluiting zitten of voor de zelfstandigen die volledig afhankelijk zijn van de sector onder gedwongen sluiting. Dit luik […]

Nog verdere verlenging van de steunmaatregelen voor zelfstandigen

Omdat de coronacrisis nog ver van verleden tijd is heeft de overheid beslist om nog een aantal steunmaatregelen verder te verlengen. Het ouderschapsverlof is nu mogelijk tot september. Let op: voor de uitkering moet het om een volledige maand gaan van de gedeeltelijke onderbreking voor de opvang van minstens 1 kind van 12 jaar of […]