Nieuwe steunmaatregelen en verlenging van bestaande steunmaatregelen

De overheid heeft op initiatief van de minister van zelfstandigen en KMO’s een aantal nieuwe steunmaatregelen goedgekeurd en andere verlengd. Wat is nieuw ? De relancepremie of het overbruggingsrecht ter ondersteuning bij de heropstart. Zelfstandigen in arbeidsongeschiktheid die niet konden genieten van het overbruggingsrecht omwille van ontvangst ziekteuitkering, zullen nu een aangepaste uitkering ontvangen van […]

Aanvraag uitstel van betaling met 3 maanden verlengd

Minister Ducarme heeft de uiterste aanvraagdatum voor uitstel van betaling van de vervaldagberichten van het 2de kwartaal 2020 en de regularisatieberichten over 2018 met uiterste betalingsdatum 31/03, 30/06 en 30/09/2020 verlengd tot 15/09/2020. Dit wil zeggen dat de zelfstandigen 3 maand langer tijd hebben om de aanvraag in te dienen bij hun sociaal verzekeringsfonds.  Deze […]

Ook voor juni goedkeuring voor het overbruggingsrecht door de ministerraad

De premie voor overbruggingsrecht en het gedeeltelijk overbruggingsrecht zal ook voor juni toegekend worden aan de zelfstandigen die aan de voorwaarden voldoen. Om recht te hebben op de uitkering voor juni moet er een nieuwe aanvraag ingediend worden of er moet uitdrukkelijk per mail of brief bevestigd  worden dat ook juni aan de gestelde voorwaarden […]

Het ouderschapsverlof voor zelfstandigen goedgekeurd op ministerraad van 16 mei

Het ouderschapsverlof voor zelfstandigen die geconfronteerd worden met de problemen van kinderopvang ten gevolge van de het coronavirus is door de ministerraad bevestigd voor de maanden mei en juni. Zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende partners en helpers in hoofdberoep, zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimum bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep betalen, net als de […]

Naar analogie met het Coronaverlof voor werknemers plant de overheid nu ook Coronaverlof voor zelfstandigen

Minister Ducarme, federaal minister van zelfstandigen, werkt aan een wetsvoorstel om gelijkwaardig aan de maatregelen die er bestaan voor de werknemers ook een ouderschapsverlof voor de zelfstandigen te voorzien naar aanleiding van de Coronacrisis. Sinds 1 mei is het voor werknemers mogelijk om extra ouderschapsverlof aan te vragen om hun werk en de opvang van […]

Wetsvoorstel om de gewestelijke steunmaatregelen Corona belastingvrij te maken

De regering heeft een wetsontwerp ingediend om elke vorm van financiële steun in de Coronacrisis vanwege de Gewesten, vrij te stellen van inkomstenbelasting. Het wetsontwerp kan u nalezen in “Wetsontwerp houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie” In het geval de verkrijger een vennootschap is zal de premie als een opbrengst […]