Getroffen zelfstandigen bij een harde Brexit

De overheid voorziet een steunmaatregel voor de zelfstandigen die getroffen worden door de mogelijke harde Brexit op 31 januari 2020.  De maatregel is van toepassing voor de zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten met directe en consequente handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk en die zware gevolgen ondervinden van deze harde Brexit. De steunmaatregel bestaat in […]

Genoeg reserve voorzien voor de komende regularisatie over 2019?

Je hebt nu een beter zicht op je inkomsten van 2019? Enkele redenen waarom je best tot actie overgaat: Het inkomen waarop je gedurende 2019 sociale bijdragen betaalt is lager dan je raming van 2019. Om een hoge regularisatie in 2021 te voorkomen betaal je best wat bij. Gewoon spontaan of je vraagt een her­berekening […]

Registratie in het UBO-register – gedoogbeleid tot 31 december.

De eindtermijn voor de registratie in het UBO-register van vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen vervalt vandaag, 30 september. De administratie constateert echter dat ondanks de verlening van de eindtermijn van 31 maart tot 30 september slechts 42% van deze doelgroep zich registreerde.  Daarop wordt beslist door de fiscale administratie om een gedogen beleid te voeren […]

Vaderschapsverlof voor zelfstandigen

De vaderschaps- en geboorte uitkering is enkel van toepassing voor de zelfstandigen in hoofdberoep. Voorwaarde om recht te hebben op deze uitkering:  de zelfstandige activiteit moet minstens 2 kwartalen in hoofdberoep uitgeoefend worden vóór het kwartaal van de geboorte én tijdens de kwartalen waarin de activiteit onderbroken wordt. Daarbij geldt nog dat de geboorte ná […]

De invloed van de BREXIT op de Belgische zelfstandige en KMO. In welke mate ben je betrokken en hoe bereid je je voor?

De deadline van 31 oktober 2019 nadert met rasse schreden.   Op de vraag hoe onze zelfstandigen en KMO’s zich hier op moeten voorbereiden heeft de overheid een aantal instrumenten ter beschikking gesteld.  Ongeacht of het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat mét of zonder terugtrekkingsakkoord, moeten de ondernemers zo veel mogelijk anticiperen op deze gebeurtenis. […]

Onderzoek gevolgen kanker op het beroepsleven van de zelfstandige ondernemer

Vanuit het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering (RIZIV), de Stichting tegen Kanker en de Vrije Universiteit Brussel is een onderzoek gestart naar zelfstandigen, kanker en werk. De doelstelling van dit onderzoek is om beleidsaanbevelingen te kunnen opstellen en de situatie van de zelfstandige te verbeteren op vlak van sociaal statuut, werkhervatting na ziekte en algemene […]