Dubbel tijdelijk overbruggingsrecht aanvragen.

Opnieuw verplichte sluiting vanaf 19 oktober. Vanaf 19 oktober moesten cafés en restaurants verplicht sluiten.  Ondertussen zijn daar ook alle niet-essentiële winkels en contactberoepen aan toegevoegd. Voor deze zelfstandigen voorziet de overheid voor de maanden oktober en november een dubbel tijdelijk overbruggingsrecht.  Het betreft de zelfstandigen die rechtstreeks verplicht worden tot sluiting en zij die […]

Steunmaatregelen overbruggingsrecht na de nieuwe gedwongen sluiting vanaf 19 oktober

Het wetsontwerp dat  nog in hoogdringendheid zal behandeld in het parlement houdt het volgende in voor de getroffen ondernemers: Alle zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en de meewerkende echtgenoten (volledige uitkering), de zelfstandigen in bijberoep die wettelijk voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn die gelijk zijn aan de minimum bijdragen hoofdberoep of de […]

Regionale steunmaatregelen voor getroffen ondernemers vanwege corona

De federale steunmaatregelen naar aanleiding van de nieuwe lock-down voor café’s en restaurants die via de sociale verzekeringsfondsen moeten aangevraagd worden, zijn nog niet beschikbaar en moeten nog gestemd worden. Ondertussen zijn de regionale steunmaatregelen al wel bekend. De nieuwe Vlaamse premie moet aangevraagd worden bij VLAIO.  Deze aanvraag kan niet vóór 16 november ingediend […]

Opnieuw een harde Corona-noot om te kraken voor de café- en restaurantuitbaters

Vanaf 19/10 vallen de café- en restaurantuitbaters opnieuw onder een verplichte sluiting van minstens 4 weken. De federale- en regionale overheden willen hierbij de nodige ondersteuning geven met een aantal steunmaatregelen. De vorm van deze steunmaatregelen wordt momenteel nog uitgewerkt. Tot hiertoe is hierover nog niets concreets bekend.  Vanaf het moment wij meer info ontvangen […]

Bijkomende steunmaatregel naar aanleiding van “quarantaine corona”

De zelfstandigen die sinds 1 september ten gevolge van een quarantaine maatregel minstens 7 opeenvolgende dagen volledig de activiteiten moeten onderbreken, kunnen aanspraak maken op een nieuwe steunmaatregel. Het betreft hier de zelfstandigen die ofwel: zelf in quarantaine worden geplaatst waardoor de zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen volledig onderbroken moet  worden.  Het moet […]

Aanvraag uitstel van betaling nog verlengd tot 15 december omwille van problemen wegens corona

Minister Ducarme heeft beslist om de uiterste aanvraagdatum voor uitstel van betaling voor ALLE kwartalen van 2020 en de regularisaties van 2018 te verlengen tot 15 december 2020. De uiterste betaaldata blijven echter behouden, laattijdige betaling heft de steunmaatregel op en de weggevallen verhogingen zullen toch verschuldigd zijn en uitbetaalde uitkeringen zullen teruggevorderd worden. Sociale […]