FEDERALE REGERING VERLENGT EN BREIDT STEUNMAATREGELEN UIT

Het kernkabinet van de federale regering besliste om de steunmaatregelen voor zelfstandigen te verlengen en uit te breiden tot eind juni 2021. Nieuwe maatregelen Vrijstelling van de FAVV-bijdrage voor 2021 voor de horeca.  Extra uitstel van betaling van de vennootschapsbijdrage. Verlenging maatregelen Het dubbel crisis-overbruggingsrecht voor de verplicht gesloten sectoren en voor wie afhankelijk is […]

Fiscale behandeling van de financiële uitkering van het tijdelijk crisis-overbruggingsrecht

De FOD Financiën heeft twee fiscale circulaires uitgevaardigd: Circulaire 2020/C/94 van 8 juli 2020 voor de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht (luik gedwongen/vrijwillige onderbreking) en Circulaire 2020/C/114 van 4 september 2020 voor de tijdelijke maatregel overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen: 1° De zelfstandige natuurlijke personen (verkrijgers van winsten en/of […]

Dubbele uitkering tijdelijk overbruggingsrecht voor december nu ook goedgekeurd.

De zelfstandigen die omwille van gedwongen sluiting of afhankelijkheid voor minstens 60 % van een sector met gedwongen sluiting waardoor er geen activiteit mogelijk is en die aan de voorwaarden van het tijdelijk overbruggingsrecht voldoen zullen ook voor december kunnen rekenen op een dubbele uitkering. Consulteer op deze tabel voor welke steunmaatregel jij eventueel in […]

Vaderschaps- en geboorteuitkering wordt voor geboortes vanaf 1 januari 2021 opgetrokken tot maximaal 15 dagen.

De zelfstandige, zelfstandig helper of meewerkende echtgenoot die vader of mee-ouder wordt had sinds 1 mei 2019 recht op de vaderschaps- of geboorteuitkering  bij onderbreking van de activiteiten binnen de 4 maanden na de geboorte.  Momenteel is er recht op de uitkering bij een maximale onderbreking van maximaal 10 volle dagen (of 20 halve dagen).  […]

Heropstart nà 1 december

Een aantal zelfstandige activiteiten mochten hernomen worden na 1 december: niet-essentiële winkels, hondenkapsalons, zwembaden, … Deze zelfstandigen kunnen in de maand december geen aanspraak meer maken op het tijdelijk overbruggingsrecht maar wél op de HEROPSTARTPREMIE (Relancepremie).  Voorwaarde: een inkomensverlies van 10% in het derde kwartaal van 2020 t.o.v. het derde kwartaal van 2019.  Deze aanvraag […]

Dubbel tijdelijk overbruggingsrecht aanvragen.

Opnieuw verplichte sluiting vanaf 19 oktober. Vanaf 19 oktober moesten cafés en restaurants verplicht sluiten.  Ondertussen zijn daar ook alle niet-essentiële winkels en contactberoepen aan toegevoegd. Voor deze zelfstandigen voorziet de overheid voor de maanden oktober en november een dubbel tijdelijk overbruggingsrecht.  Het betreft de zelfstandigen die rechtstreeks verplicht worden tot sluiting en zij die […]