Taxshift 2017 voor de zelfstandigen zet zich verder

De taxshift wordt ook in 2017 verder toegepast en het percentage wordt verlaagd naar 21%. Dit houdt in dat de startende zelfstandigen 2017 het eerste jaar nog een berekening van de sociale bijdragen zullen hebben aan 20,5 %. Vanaf het tweede jaar als zelfstandige zullen de sociale bijdragen in 2017 dus gelijk zijn voor iedereen en op 21% gebracht worden (afgezien van de categorieën van zelfstandigen die een berekening aan een verlaagd percentage hebben).

Wat geeft dit voor de startersbijdragen en de voorlopig opeisbare bijdragen 2017?

Voor de startersbijdragen kan een keuze gemaakt worden voor de minimum bijdragen of bijdragen op een geraamd inkomen.  De minimum kwartaalbijdragen voor hoofdberoep worden berekend op een netto belastbaar jaarinkomen van 13.296,25 euro x 20,5 % voor het eerste jaar, 21% voor het tweede jaar en 21% voor het derde jaar + beheerskosten.  De minimumbijdragen voor bijberoep worden op dezelfde wijze berekend maar op een netto belastbaar jaarkomen van 1.471,01 euro.

Voor de bijdragen van de gevestigde zelfstandigen (vanaf het 4de jaar zelfstandige activiteit):

Voorlopig opeisbare bijdragen 2017

De voorlopig opeisbare bijdragen voor 2017 worden berekend op uw geïndexeerde inkomsten van 2014. De indexatie-coëfficiënt voor 2017 is 1,047041. Deze bijdragetoestand wordt geregulariseerd naar definitieve bijdragen zodra de beroepsinkomsten van 2017 gekend zijn.

Bekijk het barema van 2017