31/03/2018 blijft de laatste dag om syndici in de KBO aan hun VME te linken

De verlenging van deze einddatum met een jaar is tenslotte niet goedgekeurd door FOD Financiën en FOD Justitie. De ondernemingsloketten hebben gepleit voor de verlenging van deze einddatum aangezien het merendeel van de gekende VME’s nog niet tot actie overgegaan was, maar dit advies werd niet gevolgd.

De overheid wil zich wel soepel opstellen en waar tevoren bepaald werd dat na 31/03/2018 de laattijdige regularisering geweigerd zou worden, mag de inschrijving ná 31/03/2018 alsnog doorgevoerd worden.

Het blijft echter aan te raden om zo snel mogelijk de inschrijving in orde te brengen omdat bepaalde instellingen (o.a. sommige banken) medewerking weigeren aan VME’s die niet correct ingeschreven zijn.