Aanpassing inschrijving KBO voor nacebelcode activiteit lichaamsverzorging/zonnecentra

Op 1 maart 2017 zal in de KBO de nacebelcode 96040(01), die de activiteiten voor lichaamsverzorging groepeert, stopgezet worden.  Het bleek noodzakelijk deze code te verfijnen om een verschil te kunnen maken tussen de ondernemingen die de diensten van zonnecentra aanbieden en de andere diensten in verband met lichamelijk welzijn.

Vanaf 1 maart moeten de ondernemingen die voorheen opgenomen waren in de KBO onder de code 96040(01) zich dus inschrijven in de KBO onder een andere code aangezien de vorige niet meer bestaat.

Volgende keuze moet nu gemaakt worden :

9604002 : Zonnecentra

of

9604003 : Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, massagesalons, enz.

of beide.

Tot ten laatste 30 april 2017 bestaat de mogelijkheid om gratis de aanpassingen in de KBO te laten opnemen via een formulier van de overheid.  Na deze datum zal dit altijd moeten gebeuren via een erkend ondernemingsloket, zoals EUNOMIA.

Meer hierover leest u op FOD Economie – KBO .

Er zullen zeker controles uitgevoerd worden naar de correcte registratie in de KBO.  Het is daarom van belang dat schoonheidsinstituten, kappers, enz. die ook het gebruik van een zonnebank aanbieden, nagaan of zij voor deze activiteit geregistreerd zijn in de KBO. Dit was al een verplichting maar niet door iedereen correct toegepast. Aangezien er nu vermoedelijk een verhoogde controle zal zijn is het ten zeerste aan te raden na te gaan of deze activiteit van zonnebank geregistreerd is.  Indien niet, dan zou dit zo snel mogelijk in orde moeten gebracht worden.  Deze aanpassing (toevoeging nieuwe activiteit) valt niet onder de mogelijkheid tot gratis wijziging via het bovengenoemde formulier van de overheid.  Als de registratie wel gebeurde in het verleden moet de oude code van 9604001 dus gewijzigd worden.

Ons ondernemingsloket EUNOMIA helpt u graag verder bij uw vragen rond dit onderwerp.

Contacteer ons op 015/45 12 48 of via peter.switsers@multipen.be