Aanpassing uitkering Overbruggingsrecht derde pijler – onderbreken wegens overmacht

Naar aanleiding van de Corona-epidemie nam de overheid de derde pijler van het Overbruggingsrecht (onderbreken zelfstandige activiteit wegens overmacht) onder de loep.  In het geval van een aanvraag omwille van de gevolgen van het Coronavirus vraagt de overheid een soepele toekenning van de uitkering.

Bovendien wordt de uitbetaling van de uitkering niet meer gekoppeld aan een onderbreking van minstens 30 dagen.  De Minister van Zelfstandigen heeft nu beslist dat deze voorwaarde aangepast wordt en een onderbreking wegens overmacht van 7 opeenvolgende dagen al recht geven op een financiële uitkering.

Deze maatregel wordt weliswaar genomen naar aanleiding van het Coronavirus maar beoogt vanaf 1 maart alle gevallen van gedwongen onderbreking in het kader van de derde pijler.   Alle andere voorwaarden om recht te hebben op deze uitkering blijven behouden.  De uitkering wordt berekend in functie van het aantal periodes van 7 opeenvolgende dagen van onderbreking.

Voor 2020 gelden volgende uitkeringen :

Dagen van onderbreking Zonder gezinslast Met gezinslast
7 tot 13 322,92 € 403,53 €
14 tot 20 645,84 € 807,05 €
21 tot 27 968,77 € 1.210,58 €
28 en meer 1.291,69 €/maand 1.614,10 €/maand