Aanvraag niet-regularisatie na pensioen niet meer mogelijk na 01/01/2019

De maatregel die door de overheid aangeboden werd sinds de nieuwe bijdrageberekening van 2015 aan de zelfstandigen die met pensioen gingen om af te zien van een regularisatie in de jaren die volgden op de stopzetting na pensionering wordt definitief stopgezet op 01/01/2019.

Oorspronkelijk werd deze maatregel ingevoerd voor de zelfstandigen met uiterste datum van pensionering op 01/01/2019.  De overheid heeft nog een studie gemaakt om deze maatregel te verlengen maar uiteindelijk werd beslist om de oorspronkelijke maatregel te behouden.