Aanvraag uitstel van betaling met 3 maanden verlengd

Minister Ducarme heeft de uiterste aanvraagdatum voor uitstel van betaling van de vervaldagberichten van het 2de kwartaal 2020 en de regularisatieberichten over 2018 met uiterste betalingsdatum 31/03, 30/06 en 30/09/2020 verlengd tot 15/09/2020. Dit wil zeggen dat de zelfstandigen 3 maand langer tijd hebben om de aanvraag in te dienen bij hun sociaal verzekeringsfonds.  Deze aanvraag mag gewoon per mail gedaan worden, met vermelding van het kwartaal of regularisatiebericht waarvoor uitstel gevraagd wordt én de toelichting van de link met de Corona-crisis.