Aanvraag uitstel van betaling nog verlengd tot 15 december omwille van problemen wegens corona

Minister Ducarme heeft beslist om de uiterste aanvraagdatum voor uitstel van betaling voor ALLE kwartalen van 2020 en de regularisaties van 2018 te verlengen tot 15 december 2020.

De uiterste betaaldata blijven echter behouden, laattijdige betaling heft de steunmaatregel op en de weggevallen verhogingen zullen toch verschuldigd zijn en uitbetaalde uitkeringen zullen teruggevorderd worden.

Sociale bijdragen 2020:

  • 1ste kwartaal 2020 moet betaald zijn vóór 31 maart 2021
  • 2de kwartaal 2020 moet betaald zijn vóór 30 juni 2021
  • 3de kwartaal 2020 moet betaald zijn vóór 30 september 2021
  • 4de kwartaal 2020 moet betaald zijn vóór 15 december 2021

Regularisatiebijdragen 2018:

  • regularisatiebijdragen met vervaldag 31/03/2020 moeten betaald zijn vóór 31 maart 2021
  • regularisatiebijdragen met vervaldag 30/06/2020 moeten betaald zijn vóór 30 juni 2021
  • regularisatiebijdragen met vervaldag 30/09/2020 moeten betaald zijn vóór 30 september 2021
  • regularisatiebijdragen met vervaldag 31/12/2020 moeten betaald zijn vóór 15 december 2021

Uitstel van betaling geldt niet voor reeds betaalde bijdragen.

Het is nog steeds mogelijk om vrijstelling van de bijdragen van 2020 (voor de kwartalen waarvoor  een vervaldagbericht werd ontvangen) of van de regularisatiebijdragen van 2018 aan te vragen.

Zelfs als er in eerste instantie uitstel van betaling aangevraagd en verkregen werd, kan er toch nog vrijstelling aangevraagd worden.