Afschaffing attest bedrijfsbeheer met een jaar vervroegd in Vlaanderen. (01/09/2018)

De afschaffing van het attest bedrijfsbeheer als noodzakelijk bewijsstuk voor de opstart van een zelfstandige onderneming was voorzien tegen 01/09/2019 maar werd nu door de Vlaamse Regering met 1 jaar vervroegd.

Deze principiële goedkeuring is nog niet in een wet vastgelegd maar volgens VLAIO stellen zich hierrond geen problemen en zal de afschaffing zeker doorgang vinden op 01/09/2018.