Bijkomende steunmaatregel naar aanleiding van “quarantaine corona”

De zelfstandigen die sinds 1 september ten gevolge van een quarantaine maatregel minstens 7 opeenvolgende dagen volledig de activiteiten moeten onderbreken, kunnen aanspraak maken op een nieuwe steunmaatregel.

Het betreft hier de zelfstandigen die ofwel:

  1. zelf in quarantaine worden geplaatst waardoor de zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen volledig onderbroken moet  worden.  Het moet gaan om een daadwerkelijke en volledige onderbreking.  Zelfstandigen die hun activiteit van thuis uit kunnen organiseren, komen niet in aanmerking voor deze uitkering.
  2. moeten instaan voor de opvang van hun kind(eren) jonger dan 12 jaar omdat de klas in quarantaine moet of de school of kinderopvang gesloten wordt waardoor de zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen volledig onderbroken moet  worden.  Voor september zou ook het tijdelijke ouderschapsrecht aangevraagd kunnen worden.  De cumul van beide maatregelen kan echter niet gemaakt worden.

Deze steunmaatregel valt niet meer onder het tijdelijke overbruggingsrecht corona maar onder het klassieke overbruggingsrecht, derde pijler (gedwongen onderbreking – gebeurtenis met economische impact), wat inhoudt dat gelijktijdig ook aan de voorwaarden van het klassiek overbruggingsrecht moet voldaan zijn.

Aanvragen moeten gebeuren met het gepaste aanvraagformulier en toevoeging van de noodzakelijke attesten of bewijs van beslissingen.

Als aan alle voorwaarden voldaan is heeft de betrokken zelfstandige recht op een uitkering die afhankelijk is van de periode van de quarantaine en de gezinslast.

  • Bij een volledige onderbreking gedurende 14 dagen bedraagt de uitkering 807,05 euro (met gezinslast) en 645,84 euro (zonder gezinslast).
  • Bij een volledige onderbreking gedurende 7 dagen bedraagt de uitkering 403,53 euro (met gezinslast) en 322,92 euro (zonder gezinslast).
  • Bij een volledige onderbreking van minder dan 7 dagen is er geen recht op deze uitkering.