Vanaf 1 juli mogelijk ook ziekteuitkering vanaf dag 1 voor de zelfstandige.

Vóór 1 juli 2019 kon de zelfstandige in hoofdberoep enkel aanspraak maken op een ziekteuitkering van het ziekenfonds bij een ziekte van minstens 14 dagen.  Vanaf de 15de dag werd een dagvergoeding uitbetaald.

Vanaf 1 juli 2019 verdwijnt de carenzperiode (wachtperiode) van 14 dagen indien de zelfstandige minstens 8 dagen opeenvolgende dagen arbeidsongeschikt is. De zelfstandige heeft dan recht op een dagvergoeding van 60,86 euro/als gezinshoofd of 48,71 euro/als alleenstaande van het ziekenfonds.

Bij een ziekteperiode van maar 7 dagen kan er nog steeds geen aanspraak gemaakt worden op de uitkering.

De datum van ondertekening door uw arts op het attest van arbeidsongeschiktheid is bepalend voor de 1ste dag van ziekte.  Ga dus bij ziekte met arbeidsongeschiktheid vanaf dag 1 naar de dokter.

Dit attest moet binnen de 7  dagen na de start van uw arbeidsongeschiktheid aan uw ziekenfonds afgeleverd worden.  Bij laattijdige aflevering verliest u een deel van de uitkering.

SOCIALE VERZEKERING: OVERBRUGGINGSRECHT wordt verder uitgebreid vanaf 01/07/2019

Op de pagina betreffende het overbruggingsrecht op onze website vindt u de belangrijke informatie terug betreffende dit sociaal recht dat reeds in voege is sinds 01/01/2017 en waaraan sinds 01/07/2019 nog een belangrijk uitbreiding werd toegevoegd.

Welke uitbreiding ?

Vanaf 01/07/2019 wordt een volgend stap gezet in de bescherming van de zelfstandige ondernemer en wordt het toepassingsgebied om een moeilijkere periode te ‘overbruggen’ verder uitgebreid zodat er meer zelfstandigen in aanmerking komen.

 • Meewerkende echtgenoten en helpers in geval van faling

In pijler 1 bestaat de versoepeling erin dat ook meewerkende partners/echtgenoten en zelfstandige helpers die persoonlijk failliet worden verklaard in aanmerking kunnen komen voor het overbruggingsrecht.  Deze doelgroep kon tot 30 juni 2019 enkel beroep doen op de overige pijlers (2,3 en 4).

 • De termijn van genot van de te overbruggen periode

Indien de loopbaan van de zelfstandige minimaal 15 jaar (60 kwartalen) telt:

  • wordt de duur van de toekenning gebracht op 24 maanden (2 jaar) ipv 12 maanden voor wat betreft de financiële uitkering.
  • wordt het behoud van sociale rechten in voorkomend geval uitgebreid van 4 kwartalen naar 8 (2 jaar).
 • Uitbreiding van de 3e pijler bij gedwongen onderbreking
  • De notie ‘vernieling’ wordt vervangen door de notie ‘beschadiging’.  De schade moet dus niet langer te zijn toegebracht door een derde.
  • Toevoeging van een vijfde specifieke situatie: ‘beslissing van een derde economische actor of gebeurtenis die economische impact heeft’.  Dit is elke gebeurtenis die de zelfstandige rechtstreeks en aanzienlijk raakt, bv. de verdwijning van een belangrijke klant, een sectorale crisis, wegenwerken, … enz.

De onderbreking van de zelfstandige activiteit wordt geacht aan te vangen op de datum die wordt aangegeven door de aanvrager (verklaring op eer).

Deze nieuwe maatregelen zullen op 1 juli 2019 in werking treden en zullen van toepassing zijn op alle feiten die zich voordoen vanaf die datum.

 

 

Update tarief ondernemingsloketten vanaf 1/7/2019

In uitvoering van de wet van 15/04/2018 (in voege vanaf 01/11/2018) houdende de hervorming van het ondernemingsrecht, waarin het onderscheid tussen commerciële en niet-commerciële ondernemingen werd afgeschaft, zullen alle erkende ondernemingsloketten vanaf 1 juli 2019 alle inschrijvingsplichtige ondernemingen inschrijven in de KBO zoals de wet dit nu voorschrijft.

Deze inschrijvingen zullen gebeuren tegen het laatst gekende wettelijke tarief van 88,50 EUR.

Snel en foutloos je bijdragen betalen ?

Vanaf het derde kwartaal zal Multipen met het     betaalsysteem werken.  Je kan dan kiezen voor de nieuwe betaalmethode om snel, eenvoudig en in alle veiligheid de afrekening van je sociale bijdragen te betalen. Geen vergeten betalingen meer…

 • In de betaaluitnodiging die via e-mail verstuurd wordt, zal dan een POM-betaalknop te zien zijn.
 • Wie nog een papieren factuur ontvangt zal binnenkort ook via een QR-code met POM kunnen betalen.

Hoe werkt betalen via POM?

Op je digitale factuur zal een digitale knop staan.   Even doorklikken op deze betaalknop volstaat om de betaling uit te voeren. De betaalgegevens zijn reeds vooraf ingevuld. Zo verlies je geen tijd of maak je geen fouten met het overtypen van het bedrag, het rekeningnummer en de gestructureerde mededeling.

Het grote voordeel van online betalen via POM is dat je de betaalopdracht geeft wanneer je de afrekening ontvangt, en dat de betaling toch pas uitgevoerd wordt op de vervaldag.

Is je bankrekeningnummer nog niet gekend, of wil je via een andere bankrekening betalen? Dan kan je de betaalopdracht ingeven met je bankkaart en kaartlezer. Zo werkt het ook als je verkiest om vroeger dan de vervaldagdatum te betalen.

Jij kiest dus wanneer de betaling uitgevoerd wordt.

Je hoeft geen extra account aan te maken om de betaling uit te voeren.

POM is een Belgisch betaalsysteem waarmee je snel en eenvoudig afrekeningen en facturen kan betalen.

Meer informatie over POM vind je op www.pom.be.

Nu ook vaderschapsverlof voor zelfstandigen vanaf 1 mei

Er is al het vaderschapsverlof voor de werknemers. Zij hebben recht op 10 dagen verlof bij de geboorte van hun spruit. Vanaf 1 mei zullen ook zelfstandigen een gelijkaardig voordeel krijgen.

Voor wie?

 • Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot maxistatuut
 • Die vanaf 1 mei 2019 vader of meeouder worden
 • Te bewijzen band met het kind
 • wettelijke afstamming bewijzen
  • gehuwd: automatisch in orde
  • niet gehuwd: kind moet erkend worden
 • geen wettelijke afstamming
  • wettelijk samenwonen met de persoon met wie de afstamming wel vaststaat en waarbij het kind gedomicilieerd is
  • minimum 3 jaar feitelijk samenwonen met de persoon met wie de band van wettelijke afstamming vaststaat op het moment van de geboorte

En wat krijg je dan?

 • Maximum 10 dagen vaderschaps- of geboorteverlof
 • Binnen de 4 maanden na de geboorte
 • Te nemen in:
  • volle of halve dagen of een combinatie daarvan tot een maximum van 10 volledige dagen
  • of 8 dagen verlof aangevuld met 15 gratis dienstencheques
 • Uitkering van € 80,82 per dag of € 808,20 voor de volledige 10 dagen
 • Opgelet ! Je mag die dag niet werken.

Hoe aanvragen?

 • bij je sociaal verzekeringsfonds Multipen
 • per aangetekend schrijven
 • ten laatste voor het einde van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte

Voor meer info: neem contact op met je dossierbeheerder bij Multipen.

Je kent iemand die óók wil genieten van de superservice van Multipen?

Jij bent ondertussen wel vertrouwd met de snelle werking en de superbereikbare medewerkers van Multipen.

Voor de zelfstandigen in jouw omgeving die niet zo gelukkig zijn met de werking van hun sociaal verzekeringsfonds is het nu het moment om daar vóór 30 juni verandering in te brengen.   In de meeste gevallen kunnen zij dan vanaf 1 januari 2020 ook van onze service genieten. Daarboven heeft Multipen sinds 01/01/2019 zijn beheerskost nog verlaagd naar 3,9 % en toch blijven wij dezelfde all-in service bieden. Ook nu nog steeds géén extra facturen voor bijkomende diensten, simulaties of kopies van attesten.

 

Gewoon even Gerd contacteren: 015/45 12 64. Zeg het hen snel verder !

 

De nieuwe vennootschapswet is er, maar wat verandert er nu?

Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) is op 28 februari door het parlement goedgekeurd. Wat u waarschijnlijk al weet is dat voornamelijk de vele vennootschapsvormen worden beperkt tot nog slechts 4.

Maar wat verandert er nog?

Wij probeerden de belangrijkste punten even op een rij te zetten.

Nog slechts 4 vennootschapsvormen

Geen wirwar aan opties meer, maar nog 4 vennootschapsvormen om uit te kiezen als u een nieuwe vennootschap opricht vanaf 1 mei 2019.

Een overzicht met de belangrijkste kenmerken:

1. De bv, de besloten vennootschap
 • beperkte aansprakelijkheid
 • geen startkapitaal meer nodig (vroegere bvba 18.500 EUR), wel financieel plan nodig om te bewijzen dat uw bedrijf 2 jaar kan overleven met daarbij de nodige garanties
 • vennootschap voor de gemiddelde ondernemer, de vervanger voor de bvba

2. De nv, de naamloze vennootschap

 • minimum 1 oprichter
 • minimum startkapitaal 61.500 EUR
 • eerder voor grote bedrijven

3. De cv, de coöperatieve vennootschap

 • minimum 3 oprichters
 • vooral voor bedrijven die samen een project willen uitvoeren, dus enkel bij coöperatief gedachtengoed

4. De maatschap

 • minimum 2 oprichters
 • eenvoudige oprichting
 • persoonlijke en onbeperkte aansprakelijkheid, dus groter risico
 • de vroegere VOF en GCV vallen nu hieronder

Nog enkele andere wijzigingen

 • Begrenzing bestuurdersaansprakelijkheid:De bestuurdersaansprakelijkheid wordt vanaf de nieuwe wet begrensd op basis van de grootte van de onderneming. Het maximumbedrag gaat van € 125 000 tot € 12 miljoen afhankelijk van het balanstotaal en de omzet van de vennootschap tijdens de laatste drie jaar.
 • Minder dringende regels en meer flexibiliteit in de “bv” voor dividenduitkeringen en aandelenoverdracht. Vanaf nu ook een maximale flexibiliteit bij de organisatie van stemrechten op aandelen (aandelen zonder stemrecht, aandelen met meerdere stemrechten, …).

En moet je iets doen met je bestaande vennootschap?

 • vanaf 1/5/2019 kan je een statutenwijziging naar de nieuwe vennootschapsvorm doen
 • als je iets aan je statuten wijzigt ná 1/1/2020, ben je op dat moment ook verplicht je statuten aan te laten passen aan de nieuwe wetgeving
 • statuten moeten tegen 1/1/2024 aangepast zijn aan de nieuwe wetgeving. Als je dit niet doet, wordt je vennootschap automatisch omgezet naar de vorm die er het dichtst bij aanleunt (bv voor bvba). Let wel op! Je moet nog steeds je statuten aanpassen binnen 6 maanden, anders riskeer je bestuurdersaansprakelijkheid.
 • je hebt dus nog tijd om je in regel te stellen, maar misschien bekijk je best nu al met je accountant of je de aanpassingen eventueel al vroeger zou doorvoeren om zo sneller van de voordelen van de nieuwe wet gebruik te kunnen maken.

Je eigen zaak starten

De droom van velen die niet bij iedereen voortkomt uit dezelfde behoefte. Je kan die droom realiseren in combinatie met een job als werknemer of je gaat volledig voor je zelfstandige onderneming. Voor welke optie je ook kiest, je kijkt zeker uit naar mooie vooruitzichten.

Zorg voor een concreet concept! Hierdoor zal je meer zekerheid hebben.

Eens het concept vorm gekregen heeft, is het moment aangebroken om je eigen zaak op te starten. Voor je kan beginnen met het investeren in – en aankopen van een aantal zake), moet je eerst enkele officiële formaliteiten in orde brengen.

 • Elke zelfstandige onderneming moet namelijk over een ondernemingsnummer beschikken. Dit verkrijg je door je in te schrijven bij de KBO, Kruispuntbank van Ondernemingen. Het maakt echter niet uit of je dadelijk start met een vennootschap of met een eenmanszaak. Je kan hiervoor ook contact opnemen met het ondernemingsloket – Eunomia.

Wat heb je nodig om te starten?

 • een bankrekeningnummer dat enkel voor je zelfstandige onderneming zal dienen.
 • een omschrijving van de activiteiten die je zal gaan uitoefenen en waarvoor je dus zal factureren.
 • In Vlaanderen is er geen bewijs van bedrijfsbeheer meer vereist om van start te mogen gaan. Ook een bewijs van beroepsbekwaamheid is in Vlaanderen voor geen enkele sector nog noodzakelijk.
 • Voor diegenen die met een vestiging in het Brusselse of Waalse gewest van start willen gaan is het bewijs van bedrijfsbeheer nog steeds noodzakelijk. Ook voor een groot aantal activiteiten telt dit voor het bewijs van beroepsbekwaamheid.

Starten met een vennootschap? Dan heb je bij de meeste vennootschapsvormen nog een tussenstap te maken bij een notaris.   Bij andere vennootschappen maak je een onderhandse oprichtingsakte op. Welke vennootschapsvorm de voorkeur geniet bij jouw doelstelling of mogelijkheden, bepaal je best samen met een boekhouder/accountant.

 • Voor de meeste zelfstandige beroepen moet ook het BTW-nummer geactiveerd worden. Je hebt hiervoor een inschatting van je jaaromzet nodig. Voor de activatie van het BTW-nummer kan je ook terecht bij het ondernemingsloket-Eunomia
 • Je eigen zaak starten houdt dadelijk ook de verplichte aansluiting bij een Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen in. Dit is een wettelijke verplichting vanaf de eerste dag van je zelfstandige activiteit (inschrijving in de KBO). Multipen is hiervoor jouw ideale partner;
  • een kleine KMO net zoals jij met voeling voor de noden van de zelfstandige
  • bewuste inzet op een persoonlijke en snelle service, je bent geen nummer
  • Geen callcenter, elke zelfstandige krijgt van bij de start een persoonlijke dossierbeheerder die;
   • het dossier behandelt over alle facetten van het sociaal statuut
   • ter beschikking staat voor álle vragen in je dossier
   • je rechtstreeks ontvangt, geen doorschakeling meer en dus ook geen tijdverlies
   • bereikbaar is via mail en ook telefonisch

Op deze manier kunnen wij proactief met je meedenken bij problemen of wijzigingen. Dit doen we allemaal voor een EERLIJKE PRIJS! Je sociale bijdragen worden berekend volgens een tarief dat de overheid jaarlijks oplegt en daarop wordt nog een klein stukje beheerskost aangerekend. Dit is variabel per sociaal verzekeringsfonds. Multipen is niet de goedkoopste maar ook niet de duurste.

Ons kostenpercentage is namelijk het 2de goedkoopste op de markt: 3,9%.

En dat allemaal ALL-IN! Bij Multipen staat 3,9% voor het totaal kostenplaatje. Niets zo vervelend als een factuur te krijgen na een advies of extra kopie, dus dat doen we NIET.

Voor deze eerlijke prijs krijg je de beste service!

 

DOE ZELF EEN KLEIN MARKTONDERZOEKJE en je zal zelf snel tot de conclusie komen dat bereikbaarheid en snelheid niet bij iedereen op de eerste plaats komt.  Ook zijn niet altijd alle kosten opgenomen in de aangerekende beheerskost.

 

TEST ONS!

Contacteer ons even ! U zal het snel merken, WIJ ZIJN ER VOOR U. www.multipen.be – 015/45 12 60 – info@multipen.be

PRIMOSTARTER

Sinds 01/04/2018 heeft de overheid nog een bijkomende maatregel voorzien om de startende zelfstandige in hoofdberoep of de meewerkende partner met het maxistatuut te steunen en te stimuleren in het ondernemerschap.  De maatregel voorziet er in om gedurende de eerste 4 kwartalen van aansluiting verminderde bijdragen toe te staan bij beperkte jaarinkomsten.   Voor 2019 worden de grenzen van de inkomsten vastgelegd op 7.150,87 euro (380,77 euro/kwartaal) en op 9.231,59 euro (491,57 euro/kwartaal).  Liggen de inkomsten boven deze drempel dan zijn de minimumbijdragen verschuldigd.  Voor de zelfstandige in hoofdberoep zijn de minimum kwartaalbijdragen in 2019 vastgelegd op 737,36 euro.  De referentietabel geeft een overzicht van de te verwachten sociale bijdragen volgens bepaalde inkomsten.

Wie is Primostarter ?

Zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot-maxistatuut die voldoet aan beide volgende vereisten:

 • tijdens de 20 kalenderkwartalen (5 jaar) vóór de start van de huidige zelfstandige periode geen zelfstandige in hoofdberoep geweest of zelfstandige gelijkgesteld met bijberoep én
 • niet gestart vóór 01/07/2017
 • ex-zelfstandigen in bijberoep of ex-student zelfstandigen die voor  het eerst zelfstandige in hoofdberoep worden, kunnen ook als Primostarter beschouwd worden.

De startende zelfstandigen die veronderstellen in aanmerking te komen voor het statuut van PRIMOSTARTER kunnen hierop anticiperen door een vermindering van sociale bijdragen aan te vragen en nemen daarvoor contact op met de dossierbeheerder.  Het sociaal verzekeringsfonds bezorgt hiervoor dan het specifieke aanvraagformulier.

Aanvraag niet-regularisatie na pensioen niet meer mogelijk na 01/01/2019

De maatregel die door de overheid aangeboden werd sinds de nieuwe bijdrageberekening van 2015 aan de zelfstandigen die met pensioen gingen om af te zien van een regularisatie in de jaren die volgden op de stopzetting na pensionering wordt definitief stopgezet op 01/01/2019.

Oorspronkelijk werd deze maatregel ingevoerd voor de zelfstandigen met uiterste datum van pensionering op 01/01/2019.  De overheid heeft nog een studie gemaakt om deze maatregel te verlengen maar uiteindelijk werd beslist om de oorspronkelijke maatregel te behouden.