Je kent iemand die óók wil genieten van de superservice van Multipen?

Jij bent ondertussen wel vertrouwd met de snelle werking en de superbereikbare medewerkers van Multipen.

Voor de zelfstandigen in jouw omgeving die niet zo gelukkig zijn met de werking van hun sociaal verzekeringsfonds is het nu het moment om daar vóór 30 juni verandering in te brengen.   In de meeste gevallen kunnen zij dan vanaf 1 januari 2020 ook van onze service genieten. Daarboven heeft Multipen sinds 01/01/2019 zijn beheerskost nog verlaagd naar 3,9 % en toch blijven wij dezelfde all-in service bieden. Ook nu nog steeds géén extra facturen voor bijkomende diensten, simulaties of kopies van attesten.

 

Gewoon even Gerd contacteren: 015/45 12 64. Zeg het hen snel verder !

 

De nieuwe vennootschapswet is er, maar wat verandert er nu?

Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) is op 28 februari door het parlement goedgekeurd. Wat u waarschijnlijk al weet is dat voornamelijk de vele vennootschapsvormen worden beperkt tot nog slechts 4.

Maar wat verandert er nog?

Wij probeerden de belangrijkste punten even op een rij te zetten.

Nog slechts 4 vennootschapsvormen

Geen wirwar aan opties meer, maar nog 4 vennootschapsvormen om uit te kiezen als u een nieuwe vennootschap opricht vanaf 1 mei 2019.

Een overzicht met de belangrijkste kenmerken:

1. De bv, de besloten vennootschap
 • beperkte aansprakelijkheid
 • geen startkapitaal meer nodig (vroegere bvba 18.500 EUR), wel financieel plan nodig om te bewijzen dat uw bedrijf 2 jaar kan overleven met daarbij de nodige garanties
 • vennootschap voor de gemiddelde ondernemer, de vervanger voor de bvba

2. De nv, de naamloze vennootschap

 • minimum 1 oprichter
 • minimum startkapitaal 61.500 EUR
 • eerder voor grote bedrijven

3. De cv, de coöperatieve vennootschap

 • minimum 3 oprichters
 • vooral voor bedrijven die samen een project willen uitvoeren, dus enkel bij coöperatief gedachtengoed

4. De maatschap

 • minimum 2 oprichters
 • eenvoudige oprichting
 • persoonlijke en onbeperkte aansprakelijkheid, dus groter risico
 • de vroegere VOF en GCV vallen nu hieronder

Nog enkele andere wijzigingen

 • Begrenzing bestuurdersaansprakelijkheid:De bestuurdersaansprakelijkheid wordt vanaf de nieuwe wet begrensd op basis van de grootte van de onderneming. Het maximumbedrag gaat van € 125 000 tot € 12 miljoen afhankelijk van het balanstotaal en de omzet van de vennootschap tijdens de laatste drie jaar.
 • Minder dringende regels en meer flexibiliteit in de “bv” voor dividenduitkeringen en aandelenoverdracht. Vanaf nu ook een maximale flexibiliteit bij de organisatie van stemrechten op aandelen (aandelen zonder stemrecht, aandelen met meerdere stemrechten, …).

En moet je iets doen met je bestaande vennootschap?

 • vanaf 1/5/2019 kan je een statutenwijziging naar de nieuwe vennootschapsvorm doen
 • als je iets aan je statuten wijzigt ná 1/1/2020, ben je op dat moment ook verplicht je statuten aan te laten passen aan de nieuwe wetgeving
 • statuten moeten tegen 1/1/2024 aangepast zijn aan de nieuwe wetgeving. Als je dit niet doet, wordt je vennootschap automatisch omgezet naar de vorm die er het dichtst bij aanleunt (bv voor bvba). Let wel op! Je moet nog steeds je statuten aanpassen binnen 6 maanden, anders riskeer je bestuurdersaansprakelijkheid.
 • je hebt dus nog tijd om je in regel te stellen, maar misschien bekijk je best nu al met je accountant of je de aanpassingen eventueel al vroeger zou doorvoeren om zo sneller van de voordelen van de nieuwe wet gebruik te kunnen maken.

Je eigen zaak starten

De droom van velen die niet bij iedereen voortkomt uit dezelfde behoefte. Je kan die droom realiseren in combinatie met een job als werknemer of je gaat volledig voor je zelfstandige onderneming. Voor welke optie je ook kiest, je kijkt zeker uit naar mooie vooruitzichten.

Zorg voor een concreet concept! Hierdoor zal je meer zekerheid hebben.

Eens het concept vorm gekregen heeft, is het moment aangebroken om je eigen zaak op te starten. Voor je kan beginnen met het investeren in – en aankopen van een aantal zake), moet je eerst enkele officiële formaliteiten in orde brengen.

 • Elke zelfstandige onderneming moet namelijk over een ondernemingsnummer beschikken. Dit verkrijg je door je in te schrijven bij de KBO, Kruispuntbank van Ondernemingen. Het maakt echter niet uit of je dadelijk start met een vennootschap of met een eenmanszaak. Je kan hiervoor ook contact opnemen met het ondernemingsloket – Eunomia.

Wat heb je nodig om te starten?

 • een bankrekeningnummer dat enkel voor je zelfstandige onderneming zal dienen.
 • een omschrijving van de activiteiten die je zal gaan uitoefenen en waarvoor je dus zal factureren.
 • In Vlaanderen is er geen bewijs van bedrijfsbeheer meer vereist om van start te mogen gaan. Ook een bewijs van beroepsbekwaamheid is in Vlaanderen voor geen enkele sector nog noodzakelijk.
 • Voor diegenen die met een vestiging in het Brusselse of Waalse gewest van start willen gaan is het bewijs van bedrijfsbeheer nog steeds noodzakelijk. Ook voor een groot aantal activiteiten telt dit voor het bewijs van beroepsbekwaamheid.

Starten met een vennootschap? Dan heb je bij de meeste vennootschapsvormen nog een tussenstap te maken bij een notaris.   Bij andere vennootschappen maak je een onderhandse oprichtingsakte op. Welke vennootschapsvorm de voorkeur geniet bij jouw doelstelling of mogelijkheden, bepaal je best samen met een boekhouder/accountant.

 • Voor de meeste zelfstandige beroepen moet ook het BTW-nummer geactiveerd worden. Je hebt hiervoor een inschatting van je jaaromzet nodig. Voor de activatie van het BTW-nummer kan je ook terecht bij het ondernemingsloket-Eunomia
 • Je eigen zaak starten houdt dadelijk ook de verplichte aansluiting bij een Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen in. Dit is een wettelijke verplichting vanaf de eerste dag van je zelfstandige activiteit (inschrijving in de KBO). Multipen is hiervoor jouw ideale partner;
  • een kleine KMO net zoals jij met voeling voor de noden van de zelfstandige
  • bewuste inzet op een persoonlijke en snelle service, je bent geen nummer
  • Geen callcenter, elke zelfstandige krijgt van bij de start een persoonlijke dossierbeheerder die;
   • het dossier behandelt over alle facetten van het sociaal statuut
   • ter beschikking staat voor álle vragen in je dossier
   • je rechtstreeks ontvangt, geen doorschakeling meer en dus ook geen tijdverlies
   • bereikbaar is via mail en ook telefonisch

Op deze manier kunnen wij proactief met je meedenken bij problemen of wijzigingen. Dit doen we allemaal voor een EERLIJKE PRIJS! Je sociale bijdragen worden berekend volgens een tarief dat de overheid jaarlijks oplegt en daarop wordt nog een klein stukje beheerskost aangerekend. Dit is variabel per sociaal verzekeringsfonds. Multipen is niet de goedkoopste maar ook niet de duurste.

Ons kostenpercentage is namelijk het 2de goedkoopste op de markt: 3,9%.

En dat allemaal ALL-IN! Bij Multipen staat 3,9% voor het totaal kostenplaatje. Niets zo vervelend als een factuur te krijgen na een advies of extra kopie, dus dat doen we NIET.

Voor deze eerlijke prijs krijg je de beste service!

 

DOE ZELF EEN KLEIN MARKTONDERZOEKJE en je zal zelf snel tot de conclusie komen dat bereikbaarheid en snelheid niet bij iedereen op de eerste plaats komt.  Ook zijn niet altijd alle kosten opgenomen in de aangerekende beheerskost.

 

TEST ONS!

Contacteer ons even ! U zal het snel merken, WIJ ZIJN ER VOOR U. www.multipen.be – 015/45 12 60 – info@multipen.be

PRIMOSTARTER

Sinds 01/04/2018 heeft de overheid nog een bijkomende maatregel voorzien om de startende zelfstandige in hoofdberoep of de meewerkende partner met het maxistatuut te steunen en te stimuleren in het ondernemerschap.  De maatregel voorziet er in om gedurende de eerste 4 kwartalen van aansluiting verminderde bijdragen toe te staan bij beperkte jaarinkomsten.   Voor 2019 worden de grenzen van de inkomsten vastgelegd op 7.150,87 euro (380,77 euro/kwartaal) en op 9.231,59 euro (491,57 euro/kwartaal).  Liggen de inkomsten boven deze drempel dan zijn de minimumbijdragen verschuldigd.  Voor de zelfstandige in hoofdberoep zijn de minimum kwartaalbijdragen in 2019 vastgelegd op 737,36 euro.  De referentietabel geeft een overzicht van de te verwachten sociale bijdragen volgens bepaalde inkomsten.

Wie is Primostarter ?

Zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot-maxistatuut die voldoet aan beide volgende vereisten:

 • tijdens de 20 kalenderkwartalen (5 jaar) vóór de start van de huidige zelfstandige periode geen zelfstandige in hoofdberoep geweest of zelfstandige gelijkgesteld met bijberoep én
 • niet gestart vóór 01/07/2017
 • ex-zelfstandigen in bijberoep of ex-student zelfstandigen die voor  het eerst zelfstandige in hoofdberoep worden, kunnen ook als Primostarter beschouwd worden.

De startende zelfstandigen die veronderstellen in aanmerking te komen voor het statuut van PRIMOSTARTER kunnen hierop anticiperen door een vermindering van sociale bijdragen aan te vragen en nemen daarvoor contact op met de dossierbeheerder.  Het sociaal verzekeringsfonds bezorgt hiervoor dan het specifieke aanvraagformulier.

Aanvraag niet-regularisatie na pensioen niet meer mogelijk na 01/01/2019

De maatregel die door de overheid aangeboden werd sinds de nieuwe bijdrageberekening van 2015 aan de zelfstandigen die met pensioen gingen om af te zien van een regularisatie in de jaren die volgden op de stopzetting na pensionering wordt definitief stopgezet op 01/01/2019.

Oorspronkelijk werd deze maatregel ingevoerd voor de zelfstandigen met uiterste datum van pensionering op 01/01/2019.  De overheid heeft nog een studie gemaakt om deze maatregel te verlengen maar uiteindelijk werd beslist om de oorspronkelijke maatregel te behouden.

Vanaf 1 januari 2019 tellen alle effectief gewerkte jaren mee voor het pensioen

Werknemers en zelfstandigen die tot op heden langer werkten dan 45 jaar zagen hiervan geen meeropbrengst in de berekening van het pensioen.  Vanaf 1 januari 2019 komt hierin verandering.  Diegenen die vanaf dan in pensioen gaan zullen alle gewerkte jaren meenemen in de pensioenberekening.  Dus wie meer dan 45 jaar werkt krijgt vanaf 1 januari 2019 een hoger pensioen.

Vanaf 2019 ontvangen de mama-zelfstandigen hun moederschapsuitkering stipter

De moederschapsuitkeringen voor de werknemers worden per maand uitbetaald.  Tot op heden duurde het voor de zelfstandigen die mama werden soms tot 4 maanden vooraleer de ziekenfondsen de moederschapsuitkering betaalden.  Dit zou nu ook maandelijks betaald worden.

Startende zelfstandige of zoekende en nog veel vragen ?

Samen met andere adviessprekers zal Bart Pittoors van Multipen jou tips geven over het opstarten van jouw eigen zaak. Schrijf je snel in voor het gratis startersevent in Kasteel Tivoli en leer de eerste financiële, administratieve, juridische en operationele stappen in jouw ondernemingsverhaal. Gratis advies en inspirerende verhalen verzekerd!  Voor meer info en inschrijving www.startersexpert.be

Afschaffing bewijs beroepsbekwaamheid voor de bouwsector

Sinds 1 januari 2018 was het niet meer vereist in Vlaanderen om beroepskennis aan te tonen voor de opstart van zelfstandige activiteiten in de sectoren voeding, personenverzorging en motorvoertuigen. Voor de beroepen in de bouwsector bleef de beroepskennis nog steeds een vereiste.

Op 1 januari 2019 komt hier nu ook meer dan waarschijnlijk verandering in. Op vrijdag 6 juli werd het voorstel van besluit i.v.m. de opheffing van beroepsbekwaamheid voor de bouw gerelateerde beroepen voor de eerste maal goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Let wel : het gaat hier dus ook weer enkel om vestigingen in Vlaanderen.

ONBELAST BIJVERDIENEN GOEDGEKEURD

Het wetsontwerp wat het mogelijk maakt om per maand 500 euro onbelast bij te verdienen is goedgekeurd en vindt ingang op 15 juli 2018. Volgens deze maatregel zullen werknemers die minsten 4/5de werken, zelfstandigen en gepensioneerden onbelast 6.000 euro kunnen bijverdienen per jaar.

De activiteiten waarin mag bijverdiend worden liggen binnen kluswerken, bijlessen geven of taken in het verenigingsleven.

Om je wettelijk in orde te stellen voor deze maatregel moet er een registratie gebeuren van de bijverdienste. De melding gebeurt via een online toepassing. Sinds 8 juli is deze beschikbaar op bijklussen.be (https://bijklussen.be) De lijst van de toegelaten activiteiten en de voorwaarden zijn terug de vinden op deze website.

Op deze manier bijverdienen kan in 3 verschillende sectoren elk met zijn specifieke voorwaarden: verenigingsleven, diensten van burger tot burger en deeleconomie. Voor een activiteit binnen de deeleconomie kan de registratie niet gebeuren via de link op bijklussen.be.

De goedkeuring van deze maatregel heeft een zwaar hindernissenparcours afgelegd en nog is het verhaal niet helemaal zeker. O.a. UNIZO, de Boerenbond en de Bouwunie trekken opnieuw ten strijde en leggen klacht neer bij het Grondwettelijk Hof op grond van concurrentievervalsing.

Dit brengt ons dadelijk tot volgende bedenking: wat zal er gebeuren met de inkomsten van de bijklussers uit de periode vanaf 15/07/2018 tot aan de uitspraak van het Grondwettelijk Hof indien die uitspraak vernietigend zou zijn….

De maatregel gaat dus wel degelijk in voege op 15/07/2018 maar er blijven nog veel vragen over de sluitende kadering van de activiteiten en bijgevolg het concurrentiegevaar.