De Federale Overheid voorziet ondersteuning bij de heropstart na gedwongen sluiting wegens Corona

Een bijkomende ondersteuning voor de zelfstandigen wordt voorzien onder de vorm van een heropstart- of relancepremie voor de heropstart voor de maanden juni, juli en augustus.

De nieuwe steunmaatregel voorziet een financiële ondersteuning voor de zelfstandigen die in de eerste fase van COVID-19 verplicht werden om te sluiten gedurende meer dan één kalendermaand en sinds 4 mei terug mochten opstarten, maar niet aan het ritme van voorheen en met een verlies van omzet of bestellingen van minstens 10% in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019.

De bouwsector komt niet in aanmerking voor de Relance-premie.  Ook zelfstandigen in bijberoep die niet op basis van het referte-inkomen N-3 de wettelijke bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep verschuldigd zijn, komen niet in aanmerking. Ook de actief gepensioneerden komen niet in aanmerking.

Er is geen cumul mogelijk met het overbruggingsrecht, de maanden waarvoor er dus overbruggingsrecht werd ontvangen komen niet in aanmerking voor de Relance-premie.

U vraagt de Heropstart- of Relance-premie aan met het specifiek document dat u hier kan downloaden.

De aanvragen voor juli en augustus mogen gelijktijdig met 1 aanvraagformulier ingediend worden.

De aanvragen MOETEN duidelijk voorzien zijn van de NACEBEL-code waarmee de zelfstandige activiteit opgenomen is in de KBO.

Het verschil in omzet of bestellingen moet duidelijk weergegeven worden:
– omzet/bestellingen met betrekking tot het tweede kwartaal 2020
– omzet/bestellingen met betrekking tot het tweede kwartaal 2019
– het verschil tussen beiden

De objectieve elementen die het omzetverlies staven moeten ter beschikking gehouden worden aangezien de overheid later op grote schaal de aanvragen zal controleren. Zij moeten niet meegestuurd worden met de aanvraag. Voeg bij de aanvraag wel een attest van de boekhouder waarop het opgegeven omzetverlies gestaafd wordt, of bij gebrek aan een boekhouder een attest van de ondernemer zelf.

De premie bedraagt evenveel als het tijdelijke overbruggingsrecht Corona:

premie zonder gezinslast: 1.291,69 €/maand

premie met gezinslast: 1.614,10 €/maand

Lees meer over de voorwaarden in onze infonota.