De invloed van de BREXIT op de Belgische zelfstandige en KMO. In welke mate ben je betrokken en hoe bereid je je voor?

De deadline van 31 oktober 2019 nadert met rasse schreden.   Op de vraag hoe onze zelfstandigen en KMO’s zich hier op moeten voorbereiden heeft de overheid een aantal instrumenten ter beschikking gesteld.  Ongeacht of het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat mét of zonder terugtrekkingsakkoord, moeten de ondernemers zo veel mogelijk anticiperen op deze gebeurtenis.

Omdat het Verenigd Koninkrijk een derde land zal worden na het vertrek uit de Europese Unie zullen er bijkomende sanitaire controles uitgevoerd moeten worden op de import en de export van landbouwproducten.  Het FAVV (Federaal Agentschap voor Voedsel Veiligheid) heeft hiervoor al 115 Full Time medewerkers in dienst.

Hieronder meer over de tools en instrumenten die de FOD Economie en het FAVV ter beschikking stellen om de voorbereiding op de Brexit zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

  • De federale overheid heeft op de website van de eerste minister alle links gecentraliseerd naar alle relevante pagina’s van de betrokken administraties: https://www.belgium.be/nl/brexit/
  • Op de website van de FOD Economie vind je de Brexit Impact Scan.   Deze tool is ontwikkeld  om de Belgische ondernemer in staat te stellen te achterhalen of en in welke mate de Brexit de werking van zijn bedrijf zal beïnvloeden en advies op maat te krijgen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de nieuwe situatie. 
  • De ondernemer die actief is in agrovoedingsproducten en importeert van of exporteert naar het Verenigd Koninkrijk informeert zich best op de website van het FAVV naar de sanitaire en fytosanitaire controles:  http://www.afsca.be/brexit/nl/.    Er is rechtstreeks contact mogelijk met het FAVV voor  individuele vragen via het Contactcenter Brexit op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u en op woensdag van 13u tot 16u30 op het nummer 02/211 98 98 of per mail: brexit@favv.be.