De ministerraad van 31 juli keurde de verlenging van 2 twee tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht goed.

De tijdelijke maatregel overbruggingsrecht bij stopzetting activiteit kende onder strengere voorwaarden een verlenging voor de maanden juli en augustus.  Deze maatregel werd hiervoor opgesplitst in 2 luiken:

  • Tijdelijk overbruggingsrecht voor zelfstandigen die nog steeds onder een gedwongen sluiting zitten of voor de zelfstandigen die volledig afhankelijk zijn van de sector onder gedwongen sluiting.

Dit luik wordt verlengd tot en met 31 december 2020.  Het betreft hier hoofdzakelijk zelfstandigen in de evenementensector en zij die hiervan afhankelijk zijn.  Het is toegelaten aan diegenen die normaal enkel grote evenementen als activiteit hebben om kleinere events te organiseren zonder het recht op dit overbruggingsrecht te verliezen.

 

  • Tijdelijk overbruggingsrecht voor zelfstandigen waarvan de activiteiten vrijwillig stopgezet worden voor minstens 7 opeenvolgende dagen.  

Dit luik wordt niet meer verlengd na 31 augustus 2020.

 

De tijdelijke maatregel ter ondersteuning van de heropstart – Relancepremie is voorzien voor de zelfstandigen die minstens tot 3 mei slachtoffer waren van de gedwongen sluitingmaatregelen (o.a. horeca, bepaalde detailhandels non-food, kappers, schoonheidsspecialisten, …).

Deze ondersteuningsmaatregel wordt verlengd tot en met 31 oktober 2020.  Indien uit de economische evaluatie zou blijken dat een bijkomende verlenging nog nodig zou zijn, dan zou er in principe nog tot eind december verlengd kunnen worden.