De nieuwe vennootschapswet is er, maar wat verandert er nu?

Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) is op 28 februari door het parlement goedgekeurd. Wat u waarschijnlijk al weet is dat voornamelijk de vele vennootschapsvormen worden beperkt tot nog slechts 4.

Maar wat verandert er nog?

Wij probeerden de belangrijkste punten even op een rij te zetten.

Nog slechts 4 vennootschapsvormen

Geen wirwar aan opties meer, maar nog 4 vennootschapsvormen om uit te kiezen als u een nieuwe vennootschap opricht vanaf 1 mei 2019.

Een overzicht met de belangrijkste kenmerken:

1. De bv, de besloten vennootschap
 • beperkte aansprakelijkheid
 • geen startkapitaal meer nodig (vroegere bvba 18.500 EUR), wel financieel plan nodig om te bewijzen dat uw bedrijf 2 jaar kan overleven met daarbij de nodige garanties
 • vennootschap voor de gemiddelde ondernemer, de vervanger voor de bvba

2. De nv, de naamloze vennootschap

 • minimum 1 oprichter
 • minimum startkapitaal 61.500 EUR
 • eerder voor grote bedrijven

3. De cv, de coöperatieve vennootschap

 • minimum 3 oprichters
 • vooral voor bedrijven die samen een project willen uitvoeren, dus enkel bij coöperatief gedachtengoed

4. De maatschap

 • minimum 2 oprichters
 • eenvoudige oprichting
 • persoonlijke en onbeperkte aansprakelijkheid, dus groter risico
 • de vroegere VOF en GCV vallen nu hieronder

Nog enkele andere wijzigingen

 • Begrenzing bestuurdersaansprakelijkheid:De bestuurdersaansprakelijkheid wordt vanaf de nieuwe wet begrensd op basis van de grootte van de onderneming. Het maximumbedrag gaat van € 125 000 tot € 12 miljoen afhankelijk van het balanstotaal en de omzet van de vennootschap tijdens de laatste drie jaar.
 • Minder dringende regels en meer flexibiliteit in de “bv” voor dividenduitkeringen en aandelenoverdracht. Vanaf nu ook een maximale flexibiliteit bij de organisatie van stemrechten op aandelen (aandelen zonder stemrecht, aandelen met meerdere stemrechten, …).

En moet je iets doen met je bestaande vennootschap?

 • vanaf 1/5/2019 kan je een statutenwijziging naar de nieuwe vennootschapsvorm doen
 • als je iets aan je statuten wijzigt ná 1/1/2020, ben je op dat moment ook verplicht je statuten aan te laten passen aan de nieuwe wetgeving
 • statuten moeten tegen 1/1/2024 aangepast zijn aan de nieuwe wetgeving. Als je dit niet doet, wordt je vennootschap automatisch omgezet naar de vorm die er het dichtst bij aanleunt (bv voor bvba). Let wel op! Je moet nog steeds je statuten aanpassen binnen 6 maanden, anders riskeer je bestuurdersaansprakelijkheid.
 • je hebt dus nog tijd om je in regel te stellen, maar misschien bekijk je best nu al met je accountant of je de aanpassingen eventueel al vroeger zou doorvoeren om zo sneller van de voordelen van de nieuwe wet gebruik te kunnen maken.