Dubbel tijdelijk overbruggingsrecht aanvragen.

Opnieuw verplichte sluiting vanaf 19 oktober.

Vanaf 19 oktober moesten cafés en restaurants verplicht sluiten.  Ondertussen zijn daar ook alle niet-essentiële winkels en contactberoepen aan toegevoegd.

Voor deze zelfstandigen voorziet de overheid voor de maanden oktober en november een dubbel tijdelijk overbruggingsrecht.  Het betreft de zelfstandigen die rechtstreeks verplicht worden tot sluiting en zij die onrechtstreeks de activiteiten moeten onderbreken omdat zij afhankelijk zijn van de sectoren met gedwongen sluiting.

Diegenen die afhankelijk zijn van de sectoren met gedwongen sluiting maar de activiteiten niet volledig onderbreken gedurende de periodes van 19 oktober tot 31 oktober en van 1 november tot 19 november, komen wél in aanmerking voor het enkel tijdelijk overbruggingsrecht maar hebben geen recht op een dubbele uitkering. Er wordt een controle uitgeoefend of minstens 60 % van de uitgeoefende activiteiten afhankelijk zijn van de sectoren met gedwongen sluiting.

De heropstartpremie (relance-premie) wordt verlengd tot december voor diegenen die niet onder de gedwongen sluiting vallen en ook niet moeten onderbreken omwille van activiteiten die afhankelijk zijn van de sectoren met gedwongen sluiting, maar wel zware  hinder ondervinden waardoor de omzet/bestellingen van het 3de kwartaal van 2020 minstens met 10% gedaald is/zijn ten opzichte van het 3de kwartaal van 2020.  De onderneming moet niet noodzakelijk terug opgestart te zijn.

Aanvragen

Ben jij ook één van deze gedupeerde ondernemers, ben je bij Multipen aangesloten én ontving je in het verleden reeds 1 of meerdere uitbetalingen van het tijdelijk overbrugging of de heropstartpremie?   Dan moet je momenteel NIETS ondernemen.  Wij betalen de premie die voorzien is voor oktober en/of november automatisch uit, ZONDER dat je daar een aanvraag voor moet doen. Je ontvangt hiervoor uiterlijk 12/11 nog een persoonlijk bericht van ons.

Let op !  Bij wijziging van je bankgegevens of wijziging in de gezinslast t.o.v. vorige uitbetaling(en) – BRENG ONS OP DE HOOGTE.

Heb je recht op het tijdelijk overbruggingsrecht maar je ontving in het verleden nog geen uitbetaling van het voorlopig overbruggingsrecht of de heropstartpremie?  Dien dan je aanvraag online in.