Enquête over de sociale bijdrage berekening voor zelfstandigen.

Enquête over de sociale bijdrageberekening voor zelfstandigen.

Sinds 2015 gebeurt de sociale bijdrageberekening voor zelfstandigen op een andere manier. Momenteel evalueert het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen (1) (ABC) deze nieuwe manier van bijdrageberekening. In het kader van zijn evaluatie lanceert het ABC een korte vragenlijst die peilt naar de ervaring van de zelfstandige met de nieuwe berekeningswijze. De resultaten van deze anonieme enquête zullen gebruikt worden om na te gaan of het nieuwe systeem kan worden verbeterd.

Wij nodigen u uit om de vragenlijst in te vullen. Dit neemt 10 minuten van uw tijd in beslag. Met eventuele vragen over de enquête kan u terecht op MailABC@rsvz-inasti.fgov.be .

01/06/2018 Einde Enquête    Alvast erg bedankt voor uw medewerking!

 

(1) In dit Comité zetelen vertegenwoordigers van de minister van zelfstandigen, de zelfstandigenorganisaties, de sociale verzekeringsfondsen en de administratie. Het buigt zich over alle aspecten van het sociaal statuut en brengt hierover adviezen uit. Meer informatie over het Algemeen Beheerscomité kan u vinden op http://www.rsvz.be/nl/algemeen-beheerscomite-abc