Gelijkstelling studieperiode – hervorming

Met ingang van 1 december 2017 wordt de gelijkstelling van de studieperiodes in het sociaal statuut van de zelfstandige grondig hervormd. Deze hervorming kadert in de harmonisatie van de regeling afkoop van de studiejaren in de pensioenstelsels van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

Momenteel gaat het nog om een voorstel wat nog moet gepubliceerd worden.

Welke periodes kunnen gelijkgesteld worden ?

 • Hoger onderwijs (max. jaren gelijkstelling = minimaal aantal vereiste jaren om het diploma te behalen)
 • Voorbereiding doctoraatsthesis (max. 2 jaren)
 • Beroepsstages (max. jaren gelijkstelling = minimaal aantal vereiste jaren om het diploma te behalen)
 • Leerovereenkomst (max. 1 jaar)
 • Secundair onderwijs na het 6de jaar (max. jaren gelijkstelling = minimaal aantal vereiste jaren om het diploma te behalen)

De keuze kan gemaakt worden om de volledige periode te laten gelijkstellen of slechts 1 jaar (telkens minimaal met een periode van 1 jaar).

De aanvraag indienen:

 • Kan vanaf 01/12/2017 (voor personen wiens pensioen ten vroegste ingaat op 01/12/2018)
 • De aanvraag moet ingediend worden bij het Sociaal Verzekeringsfonds van de zelfstandige
 • De aanvraag moet ingediend worden door de betrokkene zelf of door de boekhouder (met volmacht). Dit kan en mag per mail, per post of door afgifte ter plaatse.
 • De aanvrager moet op het moment van de aanvraag de hoedanigheid van zelfstandige in hoofdberoep hebben (of het laatste statuut was zelfstandige).
 • De aanvraag moet steeds vergezeld zijn van het diploma of het certificaat dat het bewijs levert van de gedane studies waarvoor de gelijkstelling wordt gevraagd. Buitenlandse diploma’s of certificaten moeten erkend zijn door de Belgische overheden.

Kostprijs gelijkstelling en betaling:

Volgens de hervormde wetgeving gedurende de overgangsperiode van 01/12/2018 tot 30/11/2020: 1.500 euro/gelijkgesteld jaar.

Na de goedkeuring van het aanvraagdossier bezorgt het sociaal verzekeringsfonds een regularisatie aan 1.500 euro/gelijkgesteld jaar. De zelfstandige heeft 6 maanden tijd om de betaling te doen. Afkortingen worden niet meer aanvaard, de som moet in éénmaal betaald worden.

Bij gebrek aan betaling tegen de uiterst gestelde datum, worden de aangerekende bijdragen geannuleerd en wordt het dossier definitief afgesloten.

 

Hoe verloopt de aanvraag ?

 • de aanvrager dient de aanvraag in bij zijn sociaal verzekeringsfonds
 • het sociaal verzekeringsfonds stuurt de aanvraag onmiddellijk door naar het RSVZ voor een beslissing
 • na ontvangst van de beslissing maakt het sociaal verzekeringsfonds een regularisatiebericht op en bezorgt dit ter betaling aan de aanvrager.

 

Enkel bij de zelfstandigen is het mogelijk te kiezen voor de toepassing van het oude stelsel van gelijkstelling of van het nieuwe stelsel:

Schematische voorstelling van de verschillende stelsels

Oude wetgeving Nieuwe wetgeving tot 30/11/2020 Nieuwe wetgeving vanaf 01/12/2020
Kostprijs Variabel: forfaitair bedrag voor de jaren tot 1984, na 1984 berekend op het eerste inkomen als zelfstandige € 1500 euro per studiejaar € 1500 euro per studiejaar in de eerste 10 jaar na afstuderen.  Na 10 jaar wordt elk te regulariseren studiejaar duurder.
Opbrengst Jaren vóór 1984: Per geregulariseerd studiejaar € 148,88/jaar extra pensioen (bij een gezinspensioen € 186,10/jaar)

Jaren ná 1984: de pensioenopbrengst is voor elke pensioengerechtigde verschillend omdat het bepaald wordt door de betaalde regularisatiebijdragen voor het betreffende jaar, waarbij toch rekening gehouden moet worden  met het maximum inkomen van dat betrokken jaar dat voor de pensioenberekening toen  in aanmerking kwam.

Richtinggevend: bij enkel minimum-pensioen is voor de jaren ná 1984 de pensioenopbrengst: € 323,32/jaar en € 404,02/jaar bij een gezinspensioen.

Per geregulariseerd studiejaar € 266/jaar extra pensioen.  (bij een gezinspensioen € 333/jaar) Per geregulariseerd studiejaar € 266/jaar extra pensioen.  (bij een gezinspensioen € 333/jaar)
Aantal jaren Je bent verplicht om alle studiejaren te regulariseren Aantal studiejaren zelf te kiezen Aantal studiejaren zelf te kiezen
Welke jaren kunnen geregulariseerd worden Studiejaren voor 1 januari van het jaar van de 20ste verjaardag kunnen niet geregulariseerd worden Studiejaren voor 1 januari van het jaar van de 20ste verjaardag kunnen niet geregulariseerd worden tenzij de aanvraag voor regularisatie gebeurd binnen de 10 jaar na afstuderen Je kunt alle studiejaren regulariseren, ook die vóór de 20ste verjaardag.
Werk en studies De jaren van studies waarin ook gewerkt werd kunnen niet geregulariseerd worden Gewerkt met opbouw van pensioenrechten: de pensioenrechten uit de gewerkte periode en de regularisatie worden opgeteld. Gewerkt met opbouw van pensioenrechten: de pensioenrechten uit de gewerkte periode en de regularisatie worden opgeteld.
#aanvragen en betaling 1 aanvraag mogelijk, binnen de maand na beslissing te betalen 2 aanvragen mogelijk, telkens tot  6 maanden tijd om de betaling uit te voeren 2 aanvragen mogelijk, telkens tot  6 maanden tijd om de betaling uit te voeren

 

De betaalde regularisatiebijdragen geven hetzelfde fiscaal voordeel als gewone sociale bijdragen.  Ze zijn ook aftrekbaar als beroepskost.

 

Hoeveel pensioen brengt dit op ?

Tot ons spijt kunnen wij u tot op heden nog geen passend antwoord bezorgen.  Dit item is al wel veel besproken in de pers maar tot op heden is er nog geen berekeningstool ter beschikking om de simulatie te maken.  Volgens onze laatste berichten zou de berekeningstool van de overheid voor de zelfstandigen mogelijk zelfs niet voor het einde van dit jaar ter beschikking zijn.

Wij durven nu nog geen raming te maken.  Deze raming is afhankelijk van het inkomen van de zelfstandige en de opbouw van de loopbaan.  Tijdens de overgangsperiode (tussen 01/12/2017 en 30/11/2020) is er een keuzemogelijkheid tussen de oude wetgeving van regularisatie of de nieuwe.   Er moet dus overwogen worden of 1° de regularisatie van de studiejaren wel opbrengt en 2° onder de voorwaarden van de oude-  of de nieuwe wetgeving.  Voor de berekening in de beide gevallen is er nood aan een hoop gegevens, die normaal gezien in het systeem van “My Pension” aanwezig zouden moeten zijn, maar aangezien deze nog niet tool bestaat is een raming maken niet correct.