Gelijkstelling Studieperiode

De gelijkstelling wegens studieperiode wordt volledig hervormd.  Momenteel is er een voorlopige richtlijn, aangezien het uitvoeringsbesluit nog niet ondertekend en gepubliceerd is.

De aanvraag

Voorlopig kan er dus gesteld worden dat er vanaf 01/12/2017 een aanvraag tot gelijkstelling kan ingediend worden door personen waarvan het pensioen ten vroegste ingaat op 01/12/2018 per post, per mail of aan het loket van het sociaal verzekeringsfonds.  Dit kan door de zelfstandige zelf of door de boekhouder van de betrokkene mits een volmacht.

De aanvraag moet steeds vergezeld zijn van het diploma of het certificaat dat het bewijs levert van de gedane studies waarvoor men de gelijkstelling vraagt. Buitenlandse diploma’s of certificaten moeten erkend zijn door de bevoegde Belgische overheden.

De aanvrager moet de hoedanigheid van zelfstandige in hoofdberoep hebben op het ogenblik van de aanvraag (of zijn laatste statuut was zelfstandige).

Welke periodes kunnen gelijkgesteld worden :

Hoger onderwijs (maximum jaren gelijkstelling = minimum het aantal vereiste jaren om het diploma te behalen)
Voorbereiding doctoraatsthesis (maximum 2 jaren)
Beroepsstages (maximum jaren gelijkstelling = minimum het aantal vereiste jaren om het diploma te behalen)
Leerovereenkomst (maximum 1 jaar)
Secundair onderwijs na het 6de jaar(maximum jaren gelijkstelling = minimum het aantal vereiste jaren om het diploma te behalen)

De keuze kan gemaakt worden om de volledige toegelaten gelijk te stellen of  slechts 1 jaar (telkens periode van minimum 1 jaar).

Verwerking

Multipen stuurt de aanvraag onmiddellijk door naar het RSVZ die ter zake een beslissing nemen. Wat de termijn is waarbinnen het RSVZ beslist is nog niet duidelijk.

Na ontvangst van de beslissing maakt uw sociaal verzekeringsfonds de berekening voor de gelijkstelling aan 1.500 € per gelijkgesteld jaar.

Na het versturen van de regularisatie door het SVF heeft de zelfstandige 6 maand tijd om de betaling uit te voeren. Afkortingen kunnen niet meer, de som moet in éénmaal vereffend worden.

Bij gebrek aan betaling tegen de gestelde datum worden de aangerekende bijdragen geannuleerd en wordt het dossier definitief afgesloten.

 

Tot 30/11/2020 is het nog mogelijk om te kiezen voor de oude regeling van gelijkstelling studieperiodes. Dit is enkel mogelijk in het stelsel van de zelfstandigen!!

Vanaf 1/12/2020 zal de forfait van 1.500 euro vervallen maar zal er een actuariële bijdrage berekend worden tussen 50 en 85 % van de geldende sociale bijdrage.  Vermoedelijk wordt dan gelijkstelling duurder dan de huidige 1.500 euro/jaar.

Hoeveel pensioen brengt dit op ?

In maart 2018 komt er hiervoor een officiële simulatietool.

Ondertussen beschikken we over volgende richtbedragen :

Nieuwe regeling gelijkstelling :

266,66 €/jaar voor een pensioen als alleenstaande  en 333,33 €/jaar voor een gezinspensioen

Oude regeling gelijkstelling :

– studieperiodes  vóór 1984 : 148,88 €/jaar voor een pensioen als alleenstaande en 186,10 €/jaar voor een gezinspensioen
– studieperiodes ná 1984 : 323,32 €/jaar voor een pensioen als alleenstaande en 404,02 €/jaar voor een gezinspensioen