Genoeg reserve voorzien voor de komende regularisatie over 2019?

Je hebt nu een beter zicht op je inkomsten van 2019?

Enkele redenen waarom je best tot actie overgaat:

Het inkomen waarop je gedurende 2019 sociale bijdragen betaalt is lager dan je raming van 2019. Om een hoge regularisatie in 2021 te voorkomen betaal je best wat bij. Gewoon spontaan of je vraagt een her­berekening aan je dossierbeheerder. Je kan dit ook zelf aanpassen in je digitaal dossier via het e-loket (zie link Aanvraag vermindering of vermeerdering). Je aangepaste rekening vind je dadelijk onder de tab documenten.

Het inkomen van 2019 lijkt hoger uit te vallen dan de vermindering die je vroeg en kreeg. Je hebt er alle belang bij om bij te storten: je vermijdt een hoge regularisatie in 2021 én een beboeting omdat je ten onrechte verminderde sociale bijdragen betaalde in 2019. Ook dit kan zelf via het e-loket regelen.

Je inkomen van 2019 lijkt veel lager uit te vallen dan waarop je betaalt. Je kan nog steeds een gemotiveerde vermindering aanvragen, beperkt tot bepaalde drempels. Je dossierbeheerder bij Multipen onderzoekt je dossier en keurt je aanvraag al dan niet goed.

Als je geen volledig jaar (4 kwartalen) als zelfstandige aan de slag was in het betrokken jaar, wordt je inkomen bij de regularisatie omgerekend naar een inkomen op jaarbasis. Hou hiermee zeker rekening bij je bijbetaling of je eventuele aanvraag vermindering.

VOORBEELD: je start als zelfstandige op 01/04/2019, je belastbaar inkomen bedraagt 21.000 euro. Het geproratiseerd inkomen bedraagt 28.000 euro ((21.000 : 3)x4).