Heropstart nà 1 december

Een aantal zelfstandige activiteiten mochten hernomen worden na 1 december: niet-essentiële winkels, hondenkapsalons, zwembaden, …

Deze zelfstandigen kunnen in de maand december geen aanspraak meer maken op het tijdelijk overbruggingsrecht maar wél op de HEROPSTARTPREMIE (Relancepremie).  Voorwaarde: een inkomensverlies van 10% in het derde kwartaal van 2020 t.o.v. het derde kwartaal van 2019.  Deze aanvraag kan online-gebeuren https://www.multipen.be/aanvraagformulier-ter-ondersteuning-van-de-heropstart/

Ook de vastgoedmakelaars hebben recht op deze heropstartpremie voor de maand november.  Zij kunnen geen aanspraak maken op het enkel overbruggingsrecht.