Het ouderschapsverlof voor zelfstandigen goedgekeurd op ministerraad van 16 mei

Het ouderschapsverlof voor zelfstandigen die geconfronteerd worden met de problemen van kinderopvang ten gevolge van de het coronavirus is door de ministerraad bevestigd voor de maanden mei en juni.

Zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende partners en helpers in hoofdberoep, zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimum bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep betalen, net als de student-zelfstandigen en de actief-gepensioneerden die nog actief zijn of heropgestart zijn (volledig of gedeeltelijk) en die de bijkomende zorg hebben voor kinderen onder 12 jaar of voor een kind met een beperking ouder dan 12 jaar, kunnen gebruik maken van dit ouderschapsverlof.

Dit verlof moet bij het sociaal verzekeringsfonds aangevraagd worden, per mail of aangetekend schrijven met een specifiek document.

De maandelijkse uitkering bedraagt 532,24 euro of voor een 1-oudergezin 875 euro.  Deze uitkering kan niet gecumuleerd worden met de uitkering overbruggingsrecht of een andere uitkering vanuit het zelfstandigenstatuut (wel uit het loontrekkende statuut).  Dus de maanden waarin er nog een uitkering overbruggingsrecht wordt uitgekeerd, geven geen recht op ouderschapsverlof.

Het ouderschapsverlof kan door 2 zelfstandige ouders voor hetzelfde kind aangevraagd worden.