Hulp via OCMW aan burgers die financieel getroffen zijn door de coronaviruscrisis

De federale overheid heeft 125 miljoen euro ter beschikking gesteld van de OCMW’s om mensen te ondersteunen die door de coronacrisis in een moeilijke situatie zijn terechtgekomen, waaronder ook de zelfstandigen met onvoldoende reserves om deze periode te doorstaan.

De hulp van het OCMW richt zich dus niet enkel op de burgers die reeds bekend waren hulpbehoevenden bij het OCMW maar breidt zich nu uit naar mensen die (tijdelijk) werkloos werden en inkomensverlies leden, om kwetsbare gezinnen met schoolgaande kinderen, bepaalde zelfstandigen, mensen die leven met inkomensvervangende tegemoetkoming en door het tijdelijk sluiten van diensten extra kosten hebben moeten maken, van personen die moeilijkheden hebben met de kosten van hun gezondheidszorg….

Deze ondersteuning is aan te vragen bij het plaatselijk OCMW-kantoor en niet bij het sociaal verzekeringsfonds van de hulpbehoevende zelfstandigen.

Lees meer in de folder die door POD Maatschappelijke Integratie ter beschikking wordt gesteld.