Inschrijving syndicus in de KBO verplicht vanaf 1 april 2017

Vanaf 1 april 2017 is het wettelijk verplicht om het mandaat van syndicus te laten registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).  Dit geldt zowel voor een particuliere persoon die syndicus is, als voor een onderneming die als syndicus functioneert.

Elke Vereniging van Mede-eigenaars (VME) is verplicht om zijn syndicus te laten registreren.  Deze registratie gebeurt door inschrijving via een ondernemingsloket (EUNOMIA) en kost 85,5 € per mandaat.  Dit betekent dat, als het mandaat van syndicus bij meerdere VME’s wordt uitgevoerd, er bij elke VME een inschrijving moet geregistreerd worden aan 85,5 € per inschrijving.  Dit tarief is een door de overheid opgelegd tarief dat bij elk ondernemingsloket wordt toegepast.  Ook het stopzetten van het mandaat van syndicus of de vervanging, moet via het ondernemingsloket verlopen.

Een syndicus wordt normaal aangesteld als een gebouw uit twee appartementen of meer bestaat die eigendom zijn van verschillende personen.   Indien de syndicus een particulier is, volstaat het om aan het ondernemingsloket naam, adres, rijksregister en de datum van aanstelling door te geven.   Indien de syndicus een onderneming is, gebeurt de inschrijving aan de hand van het ondernemingsnummer.  Bij aanduiding van een vertegenwoordiger van een rechtspersoon, moeten ook de persoonsgegevens van deze vertegenwoordiger geregistreerd worden.   De syndicus wordt aan het ondernemingsnummer van de VME gekoppeld.

Elke VME moet, wettelijk verplicht, over een ondernemingsnummer beschikken.  De aanvraag voor inschrijving in de KBO van de VME en de toekenning van het ondernemingsnummer gebeurt bij een Hypotheekkantoor. Het ondernemingsloket EUNOMIA kan nagaan of de VME reeds over een ondernemingsnummer beschikt en indien niet, zorgen dat de nodige stappen voor inschrijving in de KBO toch genomen worden.   Voor alle bestaande gebouwen kan de registratie als syndicus nog tot 31 maart 2018, maar nieuwe VME’s moeten de registratie doorvoeren uiterlijk  op de laatste dag vóór de effectieve opname van het  mandaat als syndicus.

Verplichte registratie als syndicus in de KBO kan snel en eenvoudig via het ondernemingsloket Eunomia: vul hier uw gegevens in en stuur dit formulier door.   Mocht de VME nog niet bekend zijn in de KBO, dan doen we hiertoe het nodige, ook via dit zelfde formulier.  Opgelet ! Soms staat er in de basisakte van het appartementsgebouw dat er voor gekozen is om geen VME op te richten.  In dat geval kan er geen ondernemingsnummer aangemaakt worden en kan er geen syndicus aan gekoppeld worden.  Dat is dan niet nodig.  Wil men alsnog een VME oprichten, dan zal de basisakte moeten worden gewijzigd via de notaris.