Laatste wijzigingen in de steunmaatregelen voor zelfstandigen

Op onze infofiche met steunmaatregelen leest u alle recente steunmaatregelen voor de gedupeerde zelfstandigen door het Corona-virus.

Wat veranderde er nog heel recent

  • De kappers zijn nu ook mee opgenomen in de lijst van de zelfstandige ondernemers die moeten sluiten.  Dit geeft geen verandering in hun recht op de Overbruggingsuitkering maar maakt hen nu ook kandidaat voor de Hinderpremie van de Vlaamse Overheid.
  • Zelfstandigen  in bijberoep die minstens de minimum bijdragen hoofdberoep betalen op basis van het inkomen van 3 jaar geleden (niet diegenen die 3 jaar geleden een lager inkomen hadden en nu betalen op een hoger geraamd inkomen waardoor zij de minimum bijdragen hoofdberoep betalen) komen ook in aanmerking voor de Overbruggingsuitkering.  Het feit dat zij daarnaast nog een tijdelijke werkeloosheid genieten, belet het recht op deze Overbruggingsuitkering niet.
  • Ook voor de regularisatiebijdragen van 2018 die te betalen zijn tegen 31/03 en 30/06/2020 kan vrijstelling van betaling aangevraagd worden.