Naar analogie met het Coronaverlof voor werknemers plant de overheid nu ook Coronaverlof voor zelfstandigen

Minister Ducarme, federaal minister van zelfstandigen, werkt aan een wetsvoorstel om gelijkwaardig aan de maatregelen die er bestaan voor de werknemers ook een ouderschapsverlof voor de zelfstandigen te voorzien naar aanleiding van de Coronacrisis.

Sinds 1 mei is het voor werknemers mogelijk om extra ouderschapsverlof aan te vragen om hun werk en de opvang van jonge kinderen beter te kunnen combineren.  Naar analogie hiermee zouden de zelfstandigen die hun activiteiten voortzetten of hernemen maar dan halftijds om op deze manier voor één of meerdere kinderen jonger dan 12 jaar te kunnen zorgen, nu ook coronaverlof kunnen aanvragen.  Het geldt ook voor oudere kinderen met een handicap.

Dit coronaverlof zal onder het luik van het mantelzorgsysteem vallen maar de verlofdagen zullen niet afgetrokken worden van de maximale duur van het mantelzorgsysteem voor zelfstandigen.  Het gaat om toegevoegde extra verlofdagen.  Het coronaverlof kan opgenomen worden tussen 1 mei en 30 juni.  De vergoeding is gelijk aan de mantelzorg-vergoeding: 645 euro/maand.