Nieuwe machtigingen ambulante handel (leurkaart)

Omdat op de openbare markten vaak fraude werd vastgesteld met de papieren leurkaart heeft de sector zelf gevraagd om voortaan beveiligde plastic kaarten te gebruiken.  Zij bevatten een chip met de gegevens van de onderneming die in de Kruispuntbank voor Ondernemingen zijn opgenomen en zijn niet meer vervalsbaar.

Nieuwe ambulante activiteit

Wie vanaf nu met een nieuwe ambulante activiteit van start gaat, kan de beveiligde leurkaart via het ondernemingsloket Eunomia verkrijgen.  Na aanvraag van de nieuwe kaart bij het loket, wordt ze bij een gespecialiseerde firma aangemaakt en uiterlijk één week later door het loket aan de starter bezorgd.  Dezelfde wettelijke tarieven als voorheen blijven van kracht.

Voor reeds actieve leurkaarten

Wie op 31 maart 2013 een ambulante kaart had die nog geldig is, krijgt een jaar de tijd (tot uiterlijk 31 maart 2014), om ze te komen omruilen voor een beveiligde kaart in plastic.  Het ondernemingsloket Eunomia doet het nodige om de beveiligde kaart aan te maken en bezorgt ze uiterlijk een week later.  Op het ogenblik dat de nieuwe kaart overhandigd wordt moet de oude papieren kaart bij het loket ingediend worden.  Voor deze omruiling heeft de overheid een wettelijk tarief van 13€ vastgelegd.

Wie zich niet makkelijk kan verplaatsen kan contact opnemen met ondernemingsloket Eunomia en de nieuwe kaart per aangetekende post laten versturen.  Voor deze werkwijze wordt 10€ extra voor administratieve kosten aangerekend.

Controle gegevens KBO

Bij de omruiling van de bestaande kaart maakt Eunomia van de gelegenheid gebruik om alle gegevens van de onderneming na te kijken op een correcte vermelding in de KBO en op de leurkaart.  Tegen betaling (tarief wijzigingen = 85,5 €) kunnen de wijzigingen onmiddellijk doorgevoerd worden. De beste manier om problemen met de overheid te vermijden.