Nieuwe sociale verzekering

Vanaf 1 oktober gaat een uitbreiding op de vroegere faillissementsverzekering in voege: de sociale verzekering bij gedwongen stopzetting.

De gedwongen stopzetting moet veroorzaakt zijn door een natuurramp, brand, vernieling of allergie.

Deze verzekering aanvraagtermijn heeft een langere aanvraagtermijn. De aanvraag kan tot uiterlijk het einde van het 2de kwartaal volgend op de stopzetting of op het faillissement gebeuren.

De zelfstandige die hier recht op wil maken moet gedurende minstens 4 kwartalen zelfstandige in hoofdberoep geweest zijn.  Bovendien moeten eerst alle andere rechten uitgeput worden.

De meerwaarde van gedwongen stopzetting bij allergie is de sociale kassen niet echt duidelijk. De verzekering bij arbeidsongeschiktheid geeft in dit geval al de nodige ondersteuning.  Bij problemen voor de uitoefening van de zelfstandige activiteit wegens allergie bestaat de mogelijkheid al lang om zich te beroepen op zijn rechten bij arbeidsongeschiktheid.  In tegenstelling tot de nieuwe verzekering kunnen bij arbeidsongeschiktheid (en toekenning van gelijkstelling) nog pensioenrechten opgebouwd worden en de zaak kan nog door een derde worden verdergezet (in het geval van de faillissementsverzekering moet er een volledige stopzetting zijn).  De faillissementsverzekering wordt wel reeds vanaf de 1ste maand uitbetaald.

Het gaat over een tijdelijk vangnet.  De gedupeerde zelfstandige zal over zijn ganse zelfstandige carrière maximum 12 maanden mogen gebruik maken van deze verzekering maar wel gespreid over verschillende schijven (periodes).

De uitkering bedraagt 1.525,60 euro per maand voor een gezinshoofd of 1.220,86 euro voor een alleenstaande.  Hiermee worden de rechten op gezinsbijslagen en op ziekteverzekering gewaarborgd.  Er is geen opbouw van pensioenrechten tijdens de uitkeringsperiode.

(cijfers 01/01/2018)

Vragen? Neem contact op met Multipen.