Nieuwe steunmaatregel voor werklozen die als zelfstandige willen starten in Brussel

Minister Didier Gosuin van de Brusselse regering wil werklozen stimuleren om de stap naar een zelfstandige onderneming te zetten.   Sinds januari 2018 wordt er een specifieke premie toegekend aan niet-werkende werkzoekenden die zich als zelfstandigen vestigen. Het gaat om een degressieve financiële steun gedurende maximaal 6 maanden.  infofiche Actiris

Meer bepaald :

 • 1.250 euro voor de 1ste maand
 • 1.000 euro voor de 2de maand
 • 750 euro voor de 3de maand
 • 500 euro voor de 4de maand
 • 250 euro voor de 5de maand
 • 250 euro voor de 6de maand

Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op deze premie:

 • gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • inschrijving bij Actiris als niet-werkende werkzoekende bij het begin van de begeleiding
 • de kandidaat moet zich laten begeleiden gedurende de eerste 6 maanden door een begeleidingsstructuur
 • het project verkreeg een gunstig advies van een begeleidingsstructuur technische, commerciële en financiële haalbaarheid
 • de kandidaat moet over een ondernemingsnummer beschikken
 • de kandidaat moet aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen
 • de werkzoekende mag geen overeenkomst gesloten hebben met een activiteitencoöperatie

De aanvraag moet ingediend worden:

 • bij Actiris met een specifiek aanvraagformulier
 • binnen de drie maanden die volgen op het gunstig opportuniteitsadvies door de begeleidingsstructuur

Wie komt niet in aanmerking ?

 • de aanvrager die reeds gebruik maakte van deze premie
 • de kandidaat zelfstandige die twee jaar voor de aanvraag reeds zelfstandige in hoofdberoep geweest is
 • de aanvrager die reeds gebruik maakte van een andere premie, zoals bv. Springplank naar Zelfstandige