Nieuwe steunmaatregelen en verlenging van bestaande steunmaatregelen

De overheid heeft op initiatief van de minister van zelfstandigen en KMO’s een aantal nieuwe steunmaatregelen goedgekeurd en andere verlengd.

Wat is nieuw ?

  • De relancepremie of het overbruggingsrecht ter ondersteuning bij de heropstart.
  • Zelfstandigen in arbeidsongeschiktheid die niet konden genieten van het overbruggingsrecht omwille van ontvangst ziekteuitkering, zullen nu een aangepaste uitkering ontvangen van hun mutualiteit die even hoog zal zijn als het overbruggingsrecht (ten minste 1.291 euro tegenover tot op heden 990 euro).

Welke maatregelen worden verlengd ?

  • Het tijdelijk overbruggingsrecht voor Corona blijft ook behouden in juli en augustus voor de zelfstandigen die hun activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen moeten onderbreken.  Dit geldt ook voor diegenen die voldoen aan de voorwaarden voor het gedeeltelijk overbruggingsrecht.  De situatie blijft verder opgevolgd waardoor het tijdelijke overbruggingsrecht zelfs tot eind december verlengd zou kunnen worden.
  • De Covid-19 ouderschapsuitkering die initieel uitbetaald zou worden voor de maanden mei en juni wordt nu verlengd voor juli en augustus.

Relance- of Heropstartpremie

De uitkering is hetzelfde als het overbruggingsrecht: 1.291,69 euro zonder gezinslast en 1.614,10 euro met gezinslast.  Deze premie kan aangevraagd worden voor de maanden juni, juli en augustus. De cumul met het overbruggingsrecht of het tijdelijke ouderschapsverlof is niet mogelijk.

Voorwaarden:

  • Je bent een zelfstandige in hoofdberoep, primo-starter, meewerkende partner (maxistatuut),  zelfstandige in bijberoep of gelijkstelling met bijberoep en je betaalt minstens de minimum bijdragen van een hoofdberoep op basis van je inkomsten van 2017, met een activiteit die tot een verplichte sluiting leidde (volledig of gedeeltelijk) gedurende meer dan een kalendermaand.
  • Je wordt na de heropening nog geconfronteerd met beperkingen die leiden tot omzet- of bestellingsverlies.  Hiervoor moet de zelfstandige aantonen dat het kwartaal dat voorafgaat aan de betrokken maand waarvoor de heropstartpremie aangevraagd wordt een daling kent in het 2de kwartaal met ten minste 10% van de omzet of de bestellingen in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar.

Relance- of heropstartpremie aanvragen:

Momenteel is dit nog niet mogelijk. De overheid heeft hiervoor nog niet de vereiste documenten voorzien.  De aanvraag moet wel ten laatste op 31 december 2020 ingediend worden bij je sociaal verzekeringsfonds: Multipen.

Verhoogde ziekteuitkering

Zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn maar toch toelating hadden om een zelfstandige activiteit uit te oefenen, maar die omwille van Covid 19 moesten stopzetten kunnen recht hebben op een verhoogde uitkering.  Deze zelfstandigen hadden geen recht op een overbruggingsvergoeding van 1.291,69 euro/maand zonder gezinslast.  Alleenstaanden ontvingen tot nu een bedrag van 990,60 euro.  Dit bedrag zal nu opgetrokken worden tot minstens 1.291,69 euro.

Voorwaarden:

  • de zelfstandige werd ten vroegste op 1 maart 2020 erkend als arbeidsongeschikt en ontvangt de vergoeding als alleenstaande
  • de zelfstandige werd erkend als arbeidsongeschikt (tarief voor samenwonenden) en heeft de zelfstandige activiteit stopgezet of moeten stopzetten ten vroegste vanaf 1 maart.

Deze bijkomende uitkering wordt door de mutualiteit uitbetaald.

Extra steunmaatregelen voor de Horeca

  • verlaging BTW naar 6% op maaltijden en alcoholvrije dranken tot 31 december 2020
  • Werkgevers zullen volledig aftrekbaar en belastingvrij een “consumptiecheque” kunnen toekennen aan hun werknemers voor de aankoop van goederen en diensten in bepaalde sectoren, waaronder de horeca.