Nieuwe tijdelijke regeling recht op ziekteuitkering voor zelfstandigen

Sinds 1 juli 2019 verdween de carenzperiode (wachtperiode) van 14 dagen indien de zelfstandige minstens 8 dagen opeenvolgende dagen arbeidsongeschikt is.
De datum van ondertekening door de arts op het attest van arbeidsongeschiktheid is bepalend voor de 1ste dag van ziekte. Het is dus van belang om bij ziekte met arbeidsongeschiktheid vanaf dag 1 naar de dokter te gaan.
Dit attest moet binnen de 7 dagen na de start van de arbeidsongeschiktheid aan het ziekenfonds afgeleverd worden. Bij laattijdige aflevering verliest de zelfstandige een deel van de uitkering.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, grijpt hierop tijdelijk in aangezien het in deze tijden van Corona veel moeilijker is om een arts te consulteren. Het is nu haast niet meer mogelijk om vanaf de eerste dag een getuigschrift te verkrijgen. Tussen de eerste dag van de ziekte en de consultatie kunnen soms enkele dagen of langer zitten. In dat geval zouden de zelfstandigen een periode zonder inkomen komen te zitten.
Daarom heeft zij beslist om de voorwaarde betreffende de datum van het ziektebriefje te laten vallen en dit met terugwerkende kracht vanaf 1 maart en tot eind september. Het betreft dus ook een tijdelijke maatregel naar aanleiding van de Corona-crisis.