Nog maar 1 maand de tijd om de syndicus van uw VME (Vereniging van Mede-eigenaars) te registreren in KBO?

Sinds 1 april 2017 is het voor elke VME verplicht om het mandaat van syndicus te laten registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

In principe moet er een VME worden opgericht wanneer een gebouw uit twee appartementen e.d. of meer bestaat en deze eigendom zijn van verschillende personen, tenzij er in de basisakte van het gebouw staat dat er voor gekozen wordt om zich te onttrekken aan de wet op de mede-eigendom. In dat laatste geval is er geen VME nodig, en dus ook geen koppeling van een syndicus.

Deze registratie gebeurt door inschrijving via een ondernemingsloket (EUNOMIA) en kost 87 € per VME  Dit betekent dat, als iemand het mandaat van syndicus bij meerdere VME’s uitvoert, er bij elke VME een inschrijving moet geregistreerd worden aan 87 € per VME.  Dit tarief is een door de overheid opgelegd tarief dat bij elk ondernemingsloket wordt toegepast.  Ook het stopzetten van het mandaat van syndicus of de vervanging, moet via het ondernemingsloket verlopen.   Indien de syndicus een particulier is, volstaat het om aan het ondernemingsloket diens naam, adres, rijksregister en het verslag van de vergadering van de VME waarin de syndicus wordt aangesteld, te bezorgen.   Indien de syndicus een onderneming is, hebben we ook het ondernemingsnummer nodig. Bij aanduiding van een vertegenwoordiger van een rechtspersoon als syndicus, moeten ook de persoonsgegevens van deze vertegenwoordiger geregistreerd worden.   De syndicus wordt aan het ondernemingsnummer van de VME gekoppeld. De aanvraag voor het ondernemingsnummer van de VME gebeurt bij een Hypotheekkantoor. Het ondernemingsloket EUNOMIA kan nagaan of de VME reeds over een ondernemingsnummer beschikt.

Voor alle bestaande gebouwen kan de registratie als syndicus nog tot 31 maart 2018 in orde gebracht worden maar nieuwe VME’s moeten de registratie doorvoeren uiterlijk op de laatste dag vóór het effectieve mandaat als syndicus opgenomen wordt.

Het zou kunnen dat deze termijn verlengd wordt, maar dat is voorlopig nog niet zeker. Dus misschien best toch snel nog de registratie in orde brengen.

Inschrijven in de KBO kan via ons software-programma van Eunomia.
Nog geen toegang tot dit programma: neem contact op met Peter Switsers: 015/45.12.54