Nog verdere verlenging van de steunmaatregelen voor zelfstandigen

Omdat de coronacrisis nog ver van verleden tijd is heeft de overheid beslist om nog een aantal steunmaatregelen verder te verlengen.

Het ouderschapsverlof is nu mogelijk tot september. Let op: voor de uitkering moet het om een volledige maand gaan van de gedeeltelijke onderbreking voor de opvang van minstens 1 kind van 12 jaar of ouder indien het kind een beperking heeft.  De aanvraag voor de maanden mei en juni moeten ten laatste op 30 september 2020 ingediend zijn en voor de maanden juli, augustus, september op 31 december 2020.  Na déze datum is het recht vervallen.

Uitstel van betaling: uitstel van betaling kan nu aangevraagd worden voor de voorlopige bijdragen van alle kwartalen van 2020 én alle regularisatiebijdragen van 2018 die een uiterste betalingsdatum hebben in 2020.

Vrijstelling van betaling bijdragen: vrijstelling van betaling kan nu aangevraagd worden voor de voorlopige bijdragen van de kwartalen 1,2 en 3 van 2020 én alle regularisatiebijdragen van 2018 die een uiterste betalingsdatum hebben in 2020.  De aanvraag moet gebeuren met het specifiek document dat hiervoor ter beschikking is.

U vindt alle info en aanvraagformulieren op onze pagina CORONASTEUNMAATREGELEN