ONBELAST BIJVERDIENEN GOEDGEKEURD

Het wetsontwerp wat het mogelijk maakt om per maand 500 euro onbelast bij te verdienen is goedgekeurd en vindt ingang op 15 juli 2018. Volgens deze maatregel zullen werknemers die minsten 4/5de werken, zelfstandigen en gepensioneerden onbelast 6.000 euro kunnen bijverdienen per jaar.

De activiteiten waarin mag bijverdiend worden liggen binnen kluswerken, bijlessen geven of taken in het verenigingsleven.

Om je wettelijk in orde te stellen voor deze maatregel moet er een registratie gebeuren van de bijverdienste. De melding gebeurt via een online toepassing. Sinds 8 juli is deze beschikbaar op bijklussen.be (https://bijklussen.be) De lijst van de toegelaten activiteiten en de voorwaarden zijn terug de vinden op deze website.

Op deze manier bijverdienen kan in 3 verschillende sectoren elk met zijn specifieke voorwaarden: verenigingsleven, diensten van burger tot burger en deeleconomie. Voor een activiteit binnen de deeleconomie kan de registratie niet gebeuren via de link op bijklussen.be.

De goedkeuring van deze maatregel heeft een zwaar hindernissenparcours afgelegd en nog is het verhaal niet helemaal zeker. O.a. UNIZO, de Boerenbond en de Bouwunie trekken opnieuw ten strijde en leggen klacht neer bij het Grondwettelijk Hof op grond van concurrentievervalsing.

Dit brengt ons dadelijk tot volgende bedenking: wat zal er gebeuren met de inkomsten van de bijklussers uit de periode vanaf 15/07/2018 tot aan de uitspraak van het Grondwettelijk Hof indien die uitspraak vernietigend zou zijn….

De maatregel gaat dus wel degelijk in voege op 15/07/2018 maar er blijven nog veel vragen over de sluitende kadering van de activiteiten en bijgevolg het concurrentiegevaar.