Ook voor juni goedkeuring voor het overbruggingsrecht door de ministerraad

De premie voor overbruggingsrecht en het gedeeltelijk overbruggingsrecht zal ook voor juni toegekend worden aan de zelfstandigen die aan de voorwaarden voldoen.

Om recht te hebben op de uitkering voor juni moet er een nieuwe aanvraag ingediend worden of er moet uitdrukkelijk per mail of brief bevestigd  worden dat ook juni aan de gestelde voorwaarden voldoet (verplichte sluiting of minstens 7 opeenvolgende dagen geen zelfstandige activiteit).