De Federale Overheid voorziet ondersteuning bij de heropstart na gedwongen sluiting wegens Corona

Een bijkomende ondersteuning voor de zelfstandigen wordt voorzien onder de vorm van een heropstart- of relancepremie voor de heropstart voor de maanden juni, juli en augustus. De nieuwe steunmaatregel voorziet een financiële ondersteuning voor de zelfstandigen die in de eerste fase van COVID-19 verplicht werden om te sluiten gedurende meer dan één kalendermaand en sinds […]

Verlenging tijdelijke overbruggingsrecht Corona juli en augustus

De Federale Overheid voorziet een verlenging van het tijdelijke overbruggingsrecht Corona voor de maanden juli en augustus. De verlenging van het overbruggingsrecht (volledig of gedeeltelijk) voor de maanden juli en augustus zal echter niet meer van toepassing  zijn voor élke zelfstandige die zijn activiteit onderbreekt in juli en augustus. Sinds 4 mei mochten een groot […]

Rechtzetting op nieuwsbericht 08/06/2020 – steunmaatregel verhoogde ziekteuitkering nog niet goedgekeurd

In ons nieuwsbericht van 08/06/2020 hebben wij melding gemaakt van onderstaande steunmaatregel.  Bij deze steunmaatregel bleek het echter nog om een voorstel te gaan en tot op heden is deze maatregel nog niet goedgekeurd waardoor er geen toepassing is.  Het is nog niet duidelijk of de steunmaatregel nog uitwerking zal krijgen. Verhoogde ziekteuitkering Zelfstandigen die […]

Nieuwe steunmaatregelen en verlenging van bestaande steunmaatregelen

De overheid heeft op initiatief van de minister van zelfstandigen en KMO’s een aantal nieuwe steunmaatregelen goedgekeurd en andere verlengd. Wat is nieuw ? De relancepremie of het overbruggingsrecht ter ondersteuning bij de heropstart. Zelfstandigen in arbeidsongeschiktheid die niet konden genieten van het overbruggingsrecht omwille van ontvangst ziekteuitkering, zullen nu een aangepaste uitkering ontvangen van […]

Aanvraag uitstel van betaling met 3 maanden verlengd

Minister Ducarme heeft de uiterste aanvraagdatum voor uitstel van betaling van de vervaldagberichten van het 2de kwartaal 2020 en de regularisatieberichten over 2018 met uiterste betalingsdatum 31/03, 30/06 en 30/09/2020 verlengd tot 15/09/2020. Dit wil zeggen dat de zelfstandigen 3 maand langer tijd hebben om de aanvraag in te dienen bij hun sociaal verzekeringsfonds.  Deze […]

Ook voor juni goedkeuring voor het overbruggingsrecht door de ministerraad

De premie voor overbruggingsrecht en het gedeeltelijk overbruggingsrecht zal ook voor juni toegekend worden aan de zelfstandigen die aan de voorwaarden voldoen. Om recht te hebben op de uitkering voor juni moet er een nieuwe aanvraag ingediend worden of er moet uitdrukkelijk per mail of brief bevestigd  worden dat ook juni aan de gestelde voorwaarden […]