Wijziging steunmaatregelen Coronavirus – 16/03/2020

De Federale Overheid voorziet een aantal steunmaatregelen voor de zelfstandigen.  Er werd een aanpassing aangebracht waardoor een aantal maatregelen enkel van toepassing op de zelfstandigen in hoofdberoep of de meewerkende partners die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het Coronavirus, andere vinden een uitbreiding naar alle categorieën van zelfstandigen. Op 16/03 heeft de overheid de steunmaatregel […]

CORONAVIRUS EN WERKING MULTIPEN

Het coronavirus heeft zijn weerslag op een heleboel terreinen.  Multipen blijft zijn goede werking garanderen en doet zijn best om elke zelfstandige en de accountants te ondersteunen. Onze kantoren blijven telefonisch en digitaal bereikbaar.  Via het e-loket zelfs 24/24 uur, 7 op 7.  Onze loketten worden voorlopig gesloten, dus een persoonlijk bezoek zal even niet […]

Aanpassing uitkering Overbruggingsrecht derde pijler – onderbreken wegens overmacht

Naar aanleiding van de Corona-epidemie nam de overheid de derde pijler van het Overbruggingsrecht (onderbreken zelfstandige activiteit wegens overmacht) onder de loep.  In het geval van een aanvraag omwille van de gevolgen van het Coronavirus vraagt de overheid een soepele toekenning van de uitkering. Bovendien wordt de uitbetaling van de uitkering niet meer gekoppeld aan […]

Zelfstandigen getroffen door het Coronavirus

De Federale Overheid voorziet een aantal steunmaatregelen voor de zelfstandigen in hoofdberoep of de meewerkende partners die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het Coronavirus. De situaties waarin de moeilijkheden zich voordoen kunnen van uiteenlopende aard zijn, zoals bijvoorbeeld: De zelfstandige kan wegens gezondheidsmaatregelen niet naar zijn onderneming terugkeren (in quarantaine in het buitenland of in […]

Getroffen zelfstandigen bij een harde Brexit

De overheid voorziet een steunmaatregel voor de zelfstandigen die getroffen worden door de mogelijke harde Brexit op 31 januari 2020.  De maatregel is van toepassing voor de zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten met directe en consequente handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk en die zware gevolgen ondervinden van deze harde Brexit. De steunmaatregel bestaat in […]

Genoeg reserve voorzien voor de komende regularisatie over 2019?

Je hebt nu een beter zicht op je inkomsten van 2019? Enkele redenen waarom je best tot actie overgaat: Het inkomen waarop je gedurende 2019 sociale bijdragen betaalt is lager dan je raming van 2019. Om een hoge regularisatie in 2021 te voorkomen betaal je best wat bij. Gewoon spontaan of je vraagt een her­berekening […]