Nieuwe tijdelijke regeling recht op ziekteuitkering voor zelfstandigen

Sinds 1 juli 2019 verdween de carenzperiode (wachtperiode) van 14 dagen indien de zelfstandige minstens 8 dagen opeenvolgende dagen arbeidsongeschikt is. De datum van ondertekening door de arts op het attest van arbeidsongeschiktheid is bepalend voor de 1ste dag van ziekte. Het is dus van belang om bij ziekte met arbeidsongeschiktheid vanaf dag 1 naar […]

Uitstel van betaling vennootschapsbijdrage 2020

Momenteel ligt het wetsvoorstel tot uitstel van betaling van de vennootschapsbijdrage 2020 klaar voor goedkeuring in de Kamer. Het gaat om een een uitstel van betaling tot 31 oktober 2020. De sociaal verzekeringsfondsen zullen dan de rekeningen mogen versturen in september in plaats van in mei met uiterste betalingsdatum 31/10 en niet tegen 30/6 zoals […]

Wegens uitbreiding van de Corona-maatregelen ook verlenging Overbruggingsrecht

De overheid heeft de maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan opnieuw verlengd.  Een aantal zaken blijven alvast verplicht gesloten tot 11 mei en verdere versoepelingen zullen telkens, na evaluatie van de toestand, bekeken worden. Ten gevolge hiervan zal ook het overbruggingsrecht voor de zelfstandigen die onder de gedwongen sluitingen vallen verlengd […]

Bouwfirma’s hebben automatisch recht op overbruggingsrecht

Het kabinet heeft bevestigd dat bouwfirma’s (PC124) recht hebben op de automatische toekenning van het overbruggingsrecht voor maart en april, alsof zij onder gedwongen sluiting zouden vallen.  Het is dus niet vereist om aan te tonen dat er een onderbreking van 7 opeenvolgende dagen is. Er mogen verder offertes en facturen opgemaakt worden om de […]

Uitbreiding overbruggingsrecht voor o.a. zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerden met een inkomen tussen 6.996,89 en 13.993,77 EUR

Sinds 8 april is er een uitbreiding voor het overbruggingsrecht voorzien voor zelfstandigen in bijberoep en gepensioneerden met nog een zelfstandige activiteit met een inkomen tussen de 6.996,89 en 13.993,77 EUR. Het gaat om het inkomen waarop voorlopige sociale bijdragen werden berekend in 2020, het inkomen in principe dus van 2017. Zij kunnen de helft […]

Sinds 3 april lichte versoepeling voor opening van enkele winkels

Volgens het ministerieel besluit van 3 april mogen enkele winkels vanaf 4 april onder voorwaarden terug hun deuren openen . Het gaat om Telecomwinkels, met uitzondering van de winkels die enkel accessoires verkopen.  Zij mogen enkel openen voor noodgevallen en mogen slechts 1 klant per keer ontvangen en dit enkel op afspraak. Hetzelfde geldt voor […]