Opnieuw een harde Corona-noot om te kraken voor de café- en restaurantuitbaters

Vanaf 19/10 vallen de café- en restaurantuitbaters opnieuw onder een verplichte sluiting van minstens 4 weken. De federale- en regionale overheden willen hierbij de nodige ondersteuning geven met een aantal steunmaatregelen. De vorm van deze steunmaatregelen wordt momenteel nog uitgewerkt. Tot hiertoe is hierover nog niets concreets bekend.  Vanaf het moment wij meer info ontvangen […]

Bijkomende steunmaatregel naar aanleiding van “quarantaine corona”

De zelfstandigen die sinds 1 september ten gevolge van een quarantaine maatregel minstens 7 opeenvolgende dagen volledig de activiteiten moeten onderbreken, kunnen aanspraak maken op een nieuwe steunmaatregel. Het betreft hier de zelfstandigen die ofwel: zelf in quarantaine worden geplaatst waardoor de zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen volledig onderbroken moet  worden.  Het moet […]

Aanvraag uitstel van betaling nog verlengd tot 15 december omwille van problemen wegens corona

Minister Ducarme heeft beslist om de uiterste aanvraagdatum voor uitstel van betaling voor ALLE kwartalen van 2020 en de regularisaties van 2018 te verlengen tot 15 december 2020. De uiterste betaaldata blijven echter behouden, laattijdige betaling heft de steunmaatregel op en de weggevallen verhogingen zullen toch verschuldigd zijn en uitbetaalde uitkeringen zullen teruggevorderd worden. Sociale […]

Hulp via OCMW aan burgers die financieel getroffen zijn door de coronaviruscrisis

De federale overheid heeft 125 miljoen euro ter beschikking gesteld van de OCMW’s om mensen te ondersteunen die door de coronacrisis in een moeilijke situatie zijn terechtgekomen, waaronder ook de zelfstandigen met onvoldoende reserves om deze periode te doorstaan. De hulp van het OCMW richt zich dus niet enkel op de burgers die reeds bekend […]

Verlenging overbruggingsrecht gedwongen sluiting en relancepremie: aanvragen

Het overbruggingsrecht voor gedwongen sluiting en de sectoren die daar hoofdzakelijk afhankelijk van zijn werd verlengd tot december. De aanvraagformulieren zijn ter beschikking en moeten maand per maand ingediend worden en kunnen nu gedownload worden op de webpagina Coronasteunmaatregelen. Het recht op de Relancepremie (ondersteuning bij heropstart van zelfstandigen uit een met een opgelegde gedwongen […]

Lijst met sectoren die onder de gedwongen sluiting vallen uitgebreid

Op 06/08/2020 voegde de overheid nog een aantal sectoren bij aan de lijst die recht geven op de uitkering overbruggingsrecht wegens GEDWONGEN SLUITING. De lijst betreft nu: de evenementensector – gehele of gedeeltelijke sluiting: zelfstandigen die doorgaan grote evenementen organiseren en nu overgaan tot het organiseren van kleine evenementen (zomerbars, kleinschalige festivals, …) blijven recht […]