Vanaf 1 juli mogelijk ook ziekteuitkering vanaf dag 1 voor de zelfstandige.

Vóór 1 juli 2019 kon de zelfstandige in hoofdberoep enkel aanspraak maken op een ziekteuitkering van het ziekenfonds bij een ziekte van minstens 14 dagen.  Vanaf de 15de dag werd een dagvergoeding uitbetaald. Vanaf 1 juli 2019 verdwijnt de carenzperiode (wachtperiode) van 14 dagen indien de zelfstandige minstens 8 dagen opeenvolgende dagen arbeidsongeschikt is. De […]

SOCIALE VERZEKERING: OVERBRUGGINGSRECHT wordt verder uitgebreid vanaf 01/07/2019

Op de pagina betreffende het overbruggingsrecht op onze website vindt u de belangrijke informatie terug betreffende dit sociaal recht dat reeds in voege is sinds 01/01/2017 en waaraan sinds 01/07/2019 nog een belangrijk uitbreiding werd toegevoegd. Welke uitbreiding ? Vanaf 01/07/2019 wordt een volgend stap gezet in de bescherming van de zelfstandige ondernemer en wordt […]

Update tarief ondernemingsloketten vanaf 1/7/2019

In uitvoering van de wet van 15/04/2018 (in voege vanaf 01/11/2018) houdende de hervorming van het ondernemingsrecht, waarin het onderscheid tussen commerciële en niet-commerciële ondernemingen werd afgeschaft, zullen alle erkende ondernemingsloketten vanaf 1 juli 2019 alle inschrijvingsplichtige ondernemingen inschrijven in de KBO zoals de wet dit nu voorschrijft. Deze inschrijvingen zullen gebeuren tegen het laatst […]

Snel en foutloos je bijdragen betalen ?

Vanaf het derde kwartaal zal Multipen met het     betaalsysteem werken.  Je kan dan kiezen voor de nieuwe betaalmethode om snel, eenvoudig en in alle veiligheid de afrekening van je sociale bijdragen te betalen. Geen vergeten betalingen meer… In de betaaluitnodiging die via e-mail verstuurd wordt, zal dan een POM-betaalknop te zien zijn. Wie […]

Nu ook vaderschapsverlof voor zelfstandigen vanaf 1 mei

Er is al het vaderschapsverlof voor de werknemers. Zij hebben recht op 10 dagen verlof bij de geboorte van hun spruit. Vanaf 1 mei zullen ook zelfstandigen een gelijkaardig voordeel krijgen. Voor wie? Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot maxistatuut Die vanaf 1 mei 2019 vader of meeouder worden Te bewijzen band met het kind […]

Je kent iemand die óók wil genieten van de superservice van Multipen?

Jij bent ondertussen wel vertrouwd met de snelle werking en de superbereikbare medewerkers van Multipen. Voor de zelfstandigen in jouw omgeving die niet zo gelukkig zijn met de werking van hun sociaal verzekeringsfonds is het nu het moment om daar vóór 30 juni verandering in te brengen.   In de meeste gevallen kunnen zij dan vanaf […]