Registratie in het UBO-register – gedoogbeleid tot 31 december.

De eindtermijn voor de registratie in het UBO-register van vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen vervalt vandaag, 30 september. De administratie constateert echter dat ondanks de verlening van de eindtermijn van 31 maart tot 30 september slechts 42% van deze doelgroep zich registreerde.  Daarop wordt beslist door de fiscale administratie om een gedogen beleid te voeren […]

Vaderschapsverlof voor zelfstandigen

De vaderschaps- en geboorte uitkering is enkel van toepassing voor de zelfstandigen in hoofdberoep. Voorwaarde om recht te hebben op deze uitkering:  de zelfstandige activiteit moet minstens 2 kwartalen in hoofdberoep uitgeoefend worden vóór het kwartaal van de geboorte én tijdens de kwartalen waarin de activiteit onderbroken wordt. Daarbij geldt nog dat de geboorte ná […]

De invloed van de BREXIT op de Belgische zelfstandige en KMO. In welke mate ben je betrokken en hoe bereid je je voor?

De deadline van 31 oktober 2019 nadert met rasse schreden.   Op de vraag hoe onze zelfstandigen en KMO’s zich hier op moeten voorbereiden heeft de overheid een aantal instrumenten ter beschikking gesteld.  Ongeacht of het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat mét of zonder terugtrekkingsakkoord, moeten de ondernemers zo veel mogelijk anticiperen op deze gebeurtenis. […]

Onderzoek gevolgen kanker op het beroepsleven van de zelfstandige ondernemer

Vanuit het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering (RIZIV), de Stichting tegen Kanker en de Vrije Universiteit Brussel is een onderzoek gestart naar zelfstandigen, kanker en werk. De doelstelling van dit onderzoek is om beleidsaanbevelingen te kunnen opstellen en de situatie van de zelfstandige te verbeteren op vlak van sociaal statuut, werkhervatting na ziekte en algemene […]

Vanaf 1 juli mogelijk ook ziekteuitkering vanaf dag 1 voor de zelfstandige.

Vóór 1 juli 2019 kon de zelfstandige in hoofdberoep enkel aanspraak maken op een ziekteuitkering van het ziekenfonds bij een ziekte van minstens 14 dagen.  Vanaf de 15de dag werd een dagvergoeding uitbetaald. Vanaf 1 juli 2019 verdwijnt de carenzperiode (wachtperiode) van 14 dagen indien de zelfstandige minstens 8 dagen opeenvolgende dagen arbeidsongeschikt is. De […]

SOCIALE VERZEKERING: OVERBRUGGINGSRECHT wordt verder uitgebreid vanaf 01/07/2019

Op de pagina betreffende het overbruggingsrecht op onze website vindt u de belangrijke informatie terug betreffende dit sociaal recht dat reeds in voege is sinds 01/01/2017 en waaraan sinds 01/07/2019 nog een belangrijk uitbreiding werd toegevoegd. Welke uitbreiding ? Vanaf 01/07/2019 wordt een volgend stap gezet in de bescherming van de zelfstandige ondernemer en wordt […]