Het ouderschapsverlof voor zelfstandigen goedgekeurd op ministerraad van 16 mei

Het ouderschapsverlof voor zelfstandigen die geconfronteerd worden met de problemen van kinderopvang ten gevolge van de het coronavirus is door de ministerraad bevestigd voor de maanden mei en juni. Zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende partners en helpers in hoofdberoep, zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimum bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep betalen, net als de […]

Naar analogie met het Coronaverlof voor werknemers plant de overheid nu ook Coronaverlof voor zelfstandigen

Minister Ducarme, federaal minister van zelfstandigen, werkt aan een wetsvoorstel om gelijkwaardig aan de maatregelen die er bestaan voor de werknemers ook een ouderschapsverlof voor de zelfstandigen te voorzien naar aanleiding van de Coronacrisis. Sinds 1 mei is het voor werknemers mogelijk om extra ouderschapsverlof aan te vragen om hun werk en de opvang van […]

Wetsvoorstel om de gewestelijke steunmaatregelen Corona belastingvrij te maken

De regering heeft een wetsontwerp ingediend om elke vorm van financiële steun in de Coronacrisis vanwege de Gewesten, vrij te stellen van inkomstenbelasting. Het wetsontwerp kan u nalezen in “Wetsontwerp houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie” In het geval de verkrijger een vennootschap is zal de premie als een opbrengst […]

Nieuwe tijdelijke regeling recht op ziekteuitkering voor zelfstandigen

Sinds 1 juli 2019 verdween de carenzperiode (wachtperiode) van 14 dagen indien de zelfstandige minstens 8 dagen opeenvolgende dagen arbeidsongeschikt is. De datum van ondertekening door de arts op het attest van arbeidsongeschiktheid is bepalend voor de 1ste dag van ziekte. Het is dus van belang om bij ziekte met arbeidsongeschiktheid vanaf dag 1 naar […]

Uitstel van betaling vennootschapsbijdrage 2020

Momenteel ligt het wetsvoorstel tot uitstel van betaling van de vennootschapsbijdrage 2020 klaar voor goedkeuring in de Kamer. Het gaat om een een uitstel van betaling tot 31 oktober 2020. De sociaal verzekeringsfondsen zullen dan de rekeningen mogen versturen in september in plaats van in mei met uiterste betalingsdatum 31/10 en niet tegen 30/6 zoals […]

Wegens uitbreiding van de Corona-maatregelen ook verlenging Overbruggingsrecht

De overheid heeft de maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan opnieuw verlengd.  Een aantal zaken blijven alvast verplicht gesloten tot 11 mei en verdere versoepelingen zullen telkens, na evaluatie van de toestand, bekeken worden. Ten gevolge hiervan zal ook het overbruggingsrecht voor de zelfstandigen die onder de gedwongen sluitingen vallen verlengd […]