De ministerraad van 31 juli keurde de verlenging van 2 twee tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht goed.

De tijdelijke maatregel overbruggingsrecht bij stopzetting activiteit kende onder strengere voorwaarden een verlenging voor de maanden juli en augustus.  Deze maatregel werd hiervoor opgesplitst in 2 luiken: Tijdelijk overbruggingsrecht voor zelfstandigen die nog steeds onder een gedwongen sluiting zitten of voor de zelfstandigen die volledig afhankelijk zijn van de sector onder gedwongen sluiting. Dit luik […]

Nog verdere verlenging van de steunmaatregelen voor zelfstandigen

Omdat de coronacrisis nog ver van verleden tijd is heeft de overheid beslist om nog een aantal steunmaatregelen verder te verlengen. Het ouderschapsverlof is nu mogelijk tot september. Let op: voor de uitkering moet het om een volledige maand gaan van de gedeeltelijke onderbreking voor de opvang van minstens 1 kind van 12 jaar of […]

De Federale Overheid voorziet ondersteuning bij de heropstart na gedwongen sluiting wegens Corona

Een bijkomende ondersteuning voor de zelfstandigen wordt voorzien onder de vorm van een heropstart- of relancepremie voor de heropstart voor de maanden juni, juli en augustus. De nieuwe steunmaatregel voorziet een financiële ondersteuning voor de zelfstandigen die in de eerste fase van COVID-19 verplicht werden om te sluiten gedurende meer dan één kalendermaand en sinds […]

Verlenging tijdelijke overbruggingsrecht Corona juli en augustus

De Federale Overheid voorziet een verlenging van het tijdelijke overbruggingsrecht Corona voor de maanden juli en augustus. De verlenging van het overbruggingsrecht (volledig of gedeeltelijk) voor de maanden juli en augustus zal echter niet meer van toepassing  zijn voor élke zelfstandige die zijn activiteit onderbreekt in juli en augustus. Sinds 4 mei mochten een groot […]

Rechtzetting op nieuwsbericht 08/06/2020 – steunmaatregel verhoogde ziekteuitkering nog niet goedgekeurd

In ons nieuwsbericht van 08/06/2020 hebben wij melding gemaakt van onderstaande steunmaatregel.  Bij deze steunmaatregel bleek het echter nog om een voorstel te gaan en tot op heden is deze maatregel nog niet goedgekeurd waardoor er geen toepassing is.  Het is nog niet duidelijk of de steunmaatregel nog uitwerking zal krijgen. Verhoogde ziekteuitkering Zelfstandigen die […]

Nieuwe steunmaatregelen en verlenging van bestaande steunmaatregelen

De overheid heeft op initiatief van de minister van zelfstandigen en KMO’s een aantal nieuwe steunmaatregelen goedgekeurd en andere verlengd. Wat is nieuw ? De relancepremie of het overbruggingsrecht ter ondersteuning bij de heropstart. Zelfstandigen in arbeidsongeschiktheid die niet konden genieten van het overbruggingsrecht omwille van ontvangst ziekteuitkering, zullen nu een aangepaste uitkering ontvangen van […]