Nieuw vanaf 01/04/2018 (2de kwartaal 2018) – Verminderde bijdragen mogelijk voor startende zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot met maxistatuut: de Primostarters.

Vanaf 01/04/2018 wordt de mogelijkheid gegeven aan starters om onder bepaalde voorwaarden verlaagde startersbijdragen te betalen gedurende de eerste 4 kwartalen van de zelfstandige activiteit.  Tot dan was het enkel mogelijk om de minimum bijdragen te betalen op een inkomen van 13.550,50 euro (2018). Wie is Primostarter ? Zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot-maxistatuut die […]

Nog maar 1 maand de tijd om de syndicus van uw VME (Vereniging van Mede-eigenaars) te registreren in KBO?

Sinds 1 april 2017 is het voor elke VME verplicht om het mandaat van syndicus te laten registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). In principe moet er een VME worden opgericht wanneer een gebouw uit twee appartementen e.d. of meer bestaat en deze eigendom zijn van verschillende personen, tenzij er in de basisakte van het […]

Happy Independent’s Year viert vijftig jaar sociaal statuut van de zelfstandigen

50 jaar sociale bescherming In 2018 blaast het sociaal statuut van de zelfstandigen vijftig kaarsjes uit. 50 jaar aan evolutie en ontwikkelingen en dat wordt gevierd.  Een heel jaar. Op woensdag 21 februari gaven de Eerste Minister Charles Michel, minister van Zelfstandigen Denis Ducarme en Administrateur-generaal van het RSVZ Anne Vanderstappen, in aanwezigheid van Koning […]

Multipen loopt voor de goede doelen van de Warmste Week

Op woensdag 20 december waren we met Multipen enthousiast aanwezig onder de bollen van het Atomium voor de Warmathon. Hiermee steunden we de Warmste Week en liepen samen 46,8 km.  Ons team wilde een warm hart toedragen aan deze mooie acties en ging er voor.  Enkele kiekjes van onze deelnemers.

Gelijkstelling Studieperiode

De gelijkstelling wegens studieperiode wordt volledig hervormd.  Momenteel is er een voorlopige richtlijn, aangezien het uitvoeringsbesluit nog niet ondertekend en gepubliceerd is. De aanvraag Voorlopig kan er dus gesteld worden dat er vanaf 01/12/2017 een aanvraag tot gelijkstelling kan ingediend worden door personen waarvan het pensioen ten vroegste ingaat op 01/12/2018 per post, per mail of […]

Vanaf 2018 na twee weken ziekte-uitkering voor zelfstandigen.

Bij arbeidsongeschiktheid krijgt een zelfstandige momenteel pas na één maand een uitkering. Het voorstel van Maggie De Block (minister van Sociale Zaken –  Open VLD) en Denis Ducarme (minister van zelfstandigen –  MR), om deze periode tot de helft te herleiden, werd vandaag op de ministerraad goedgekeurd.  Werknemers hebben een gewaarborgd loon, terwijl een zelfstandige […]