Vlaanderen- Premie voor werkzoekende werklozen die als zelfstandige willen starten: de TRANSITIEPREMIE

Na Brussel volgt ook Vlaanderen met een ondersteuning van de werkzoekende werkloze die de stap naar een zelfstandige onderneming wil zetten . Minister Philippe Muyters werkte hiervoor een premie uit. Deze maatregel is van toepassing sinds 15 maart 2018 en richt zich op de categorie van de 45plussers. Het gaat om een financiële ondersteuning gedurende […]

Nieuwe steunmaatregel voor werklozen die als zelfstandige willen starten in Brussel

Minister Didier Gosuin van de Brusselse regering wil werklozen stimuleren om de stap naar een zelfstandige onderneming te zetten.   Sinds januari 2018 wordt er een specifieke premie toegekend aan niet-werkende werkzoekenden die zich als zelfstandigen vestigen. Het gaat om een degressieve financiële steun gedurende maximaal 6 maanden.  infofiche Actiris Meer bepaald : 1.250 euro voor de […]

Gelijkstelling studieperiode – hervorming

Met ingang van 1 december 2017 wordt de gelijkstelling van de studieperiodes in het sociaal statuut van de zelfstandige grondig hervormd. Deze hervorming kadert in de harmonisatie van de regeling afkoop van de studiejaren in de pensioenstelsels van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Momenteel gaat het nog om een voorstel wat nog moet gepubliceerd worden. Welke […]

Interview met Niki Luyten in Trends-Mediaplanet over de rol van een sociaal verzekeringsfonds/ondernemingsloket bij een overname

Aan het sociaal statuut als zelfstandige zijn een aantal wettelijke verplichtingen en rechten verbonden waarvan een beginnend ondernemer vaak niet op de hoogte is. Een sociaal verzekeringsfonds kan daarbij helpen. We vroegen aan Niki Luyten, directeur bij Multipen vzw, hoe dat gebeurt. Lees het volledige artikel van Mediaplanet (maart 2018)

Nieuw vanaf 01/04/2018 (2de kwartaal 2018) – Verminderde bijdragen mogelijk voor startende zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot met maxistatuut: de Primostarters.

Vanaf 01/04/2018 wordt de mogelijkheid gegeven aan starters om onder bepaalde voorwaarden verlaagde startersbijdragen te betalen gedurende de eerste 4 kwartalen van de zelfstandige activiteit.  Tot dan was het enkel mogelijk om de minimum bijdragen te betalen op een inkomen van 13.550,50 euro (2018). Wie is Primostarter ? Zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot-maxistatuut die […]

Nog maar 1 maand de tijd om de syndicus van uw VME (Vereniging van Mede-eigenaars) te registreren in KBO?

Sinds 1 april 2017 is het voor elke VME verplicht om het mandaat van syndicus te laten registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). In principe moet er een VME worden opgericht wanneer een gebouw uit twee appartementen e.d. of meer bestaat en deze eigendom zijn van verschillende personen, tenzij er in de basisakte van het […]