Inschrijving syndicus in de KBO verplicht vanaf 1 april 2017

Vanaf 1 april 2017 is het wettelijk verplicht om het mandaat van syndicus te laten registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).  Dit geldt zowel voor een particuliere persoon die syndicus is, als voor een onderneming die als syndicus functioneert. Elke Vereniging van Mede-eigenaars (VME) is verplicht om zijn syndicus te laten registreren.  Deze registratie […]

Aanpassing inschrijving KBO voor nacebelcode activiteit lichaamsverzorging/zonnecentra

Op 1 maart 2017 zal in de KBO de nacebelcode 96040(01), die de activiteiten voor lichaamsverzorging groepeert, stopgezet worden.  Het bleek noodzakelijk deze code te verfijnen om een verschil te kunnen maken tussen de ondernemingen die de diensten van zonnecentra aanbieden en de andere diensten in verband met lichamelijk welzijn. Vanaf 1 maart moeten de […]

Taxshift 2017 voor de zelfstandigen zet zich verder

De taxshift wordt ook in 2017 verder toegepast en het percentage wordt verlaagd naar 21%. Dit houdt in dat de startende zelfstandigen 2017 het eerste jaar nog een berekening van de sociale bijdragen zullen hebben aan 20,5 %. Vanaf het tweede jaar als zelfstandige zullen de sociale bijdragen in 2017 dus gelijk zijn voor iedereen […]

EORI-nummer verplicht voor import in de Europese Unie

Voordien was een EORI-nummer enkel verplicht voor de ondernemers die goederen of producten exporteerden buiten de Europese Unie. Vanaf 2017 is het dus ook verplicht voor import in de Europese Unie door ondernemers (niet voor particulieren). EORI staat voor: ECONOMIC OPERATOR’S REGISTRATION AN IDENTIFICATION. Het EORI-nummer is identiek aan het ondernemingsnummer maar moet nog geactiveerd […]

Werkloosheid en een bijberoep als zelfstandige: flexibelere regeling

Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s wedijverde voor een versoepeling van de bestaande wetgeving op de werkloosheidsuitkeringen met het oog op de tewerkstelling als zelfstandige. Dit resulteerde in de maatregel “Springplank naar zelfstandige”. Deze maatregel is er voor de volledig werkloze die tijdens de werkloosheid een nevenactiviteit als zelfstandige wenst aan te vatten […]