Werkloosheid en een bijberoep als zelfstandige: flexibelere regeling

Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s wedijverde voor een versoepeling van de bestaande wetgeving op de werkloosheidsuitkeringen met het oog op de tewerkstelling als zelfstandige. Dit resulteerde in de maatregel “Springplank naar zelfstandige”. Deze maatregel is er voor de volledig werkloze die tijdens de werkloosheid een nevenactiviteit als zelfstandige wenst aan te vatten […]

Regularisatie sociale bijdragen na pensionering

Sinds de hervorming van de bijdrageberekening die in 2015 werd ingevoerd, betaalt de zelfstandige VOORLOPIGE bijdragen gebaseerd op de inkomsten van 3 jaar voordien. Aangezien de sociale bijdragen moeten betaald worden op de inkomsten van het jaar zelf, zullen de bijdragen herberekend worden op het moment dat de werkelijke inkomsten bekend zijn. Dit wordt “ […]

Uitbreiding moederschapsverlof vrouwelijke zelfstandigen vanaf 01/01/2017

Op 01/01/2017 wordt het moederschapsverlof van de vrouwelijke zelfstandige verlengd.  Dit is een initiatief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en van de minister van Zelfstandigen Willy Borsus (tegenwoordig is dit Denis Ducarme). Deze maatregel wil tegemoet komen aan de nood om het moederschap beter combineerbaar te maken met het zelfstandige […]

Nieuw op uw e-loket

Op het e-loket zijn nu ook de opgebouwde reserves zichtbaar via het tabblad RESERVES.  Handig om uw sociale bijdragen te optimaliseren en zware regularisaties te voorkomen.  Wat ziet u op dit tabblad en hoe interpreteert u de cijfers ? Dit tabblad toont hoeveel reserves er door uw klant werden opgebouwd en hierbij worden de spontane en de geraamde reserves […]