Strijd tegen sociale fraudeurs gaat verder in maart 2016

Aan de hand van 90 actiepunten blijft de strijd tegen sociale fraudeurs die in 2015 werd ingezet onverminderd verdergaan . De aandacht zal sterk gericht zijn : Sectoren : Bouw Schoonmaak Taxi-diensten Vleesindustrie Horeca De controle wordt onder andere uitgeoefend via controle-instrumenten : geregistreerde kassa’s in de horeca (verplicht vanaf 2016) aanwezigheidsregistratie op bouwwerven en in […]

btw vrijstelling kleine ondernemingen

Op 1 januari 2016 zal het omzetcijfer voor de btw vrijstelling voor kleine ondernemingen worden opgetrokken van 15.000 euro naar 25.000 euro. Meer over de toepassingsvoorwaarden : http://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/btw-plicht/vrijstellingsregeling Wie de aanvraag voor ingang op 1 januari 2016 niet tijdig heeft gerealiseerd kan later op het jaar nog een aanvraag indienen.  Noteer hiervoor alvast : Vanaf 1 […]

Nieuwe werkwijze aflevering Ad Hoc attest

Sinds 16/11/2015 geldt er een nieuwe werkwijze voor de aflevering van het Ad Hoc attest voor de inschrijving van EU-onderdanen in het verblijfsregister.  Ad Hoc-attesten worden niet meer aan de aanvrager afgeleverd maar elektronisch overgemaakt aan de betrokken gemeente-/stadsbesturen. Alle handelingen blijven behouden zoals geldig vóór 16/11/2015.  D.w.z.  als een niet-Belg afkomstig uit de EU, EER of Zwitserland zich wil […]

tax shift voor zelfstandigen vanaf 2016

Zelfstandigen betalen vanaf 2016 minder sociale bijdragen. Het voordeel van de tax shift voor zelfstandigen bestaat in een daling van de sociale bijdragen vanaf 2016. De daling zal 0,5 % per jaar bedragen om zo in 2018 tot de volle tax shift van 1,5 % te komen. Concreet betekent dit dat de sociale bijdragen de volgende jaren […]

Uitbreiding BTW-vrijstelling voor de KMO’s

Vanaf 1/1/2016 wordt de BTW-vrijstelling opnieuw uitgebreid voor de KMO’s. Met de doelstelling de administratieve rompslomp van bedrijven te verminderen trekt de regering het plafond van de vrijstelling vanaf 01/01/2016 op naar 25.000 euro i.p.v. het huidige 15.000 euro.  Het wetsvoorstel werd ondertussen goedgekeurd door de ministerraad.  Deze maatregel zal betrekking hebben op een 28.000 KMO’s.  Deze vrijstelling zal niet […]

Herstelplan tuinbouw Russisch invoerverbod door liquiditeitsproblemen

Land- en tuinbouwers die liquiditeitsproblemen ondervinden als gevolg van het Russisch invoerverbod kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de voorlopige of definitieve bijdragen van 01/10/2014-30/06/2015. De bedoelde land- en tuinbouwers zijn diegenen waarvan het bedrijf valt onder volgende NACE-codes : 1.110, 1.120, 1.130, 1.140, 1.150, 1.160, 1.191, 1.199, 1.210, 1.220, 1.230, 1.240, 1.250, 1.260, […]