Vanaf 2018 na twee weken ziekte-uitkering voor zelfstandigen.

Bij arbeidsongeschiktheid krijgt een zelfstandige momenteel pas na één maand een uitkering. Het voorstel van Maggie De Block (minister van Sociale Zaken –  Open VLD) en Denis Ducarme (minister van zelfstandigen –  MR), om deze periode tot de helft te herleiden, werd vandaag op de ministerraad goedgekeurd.  Werknemers hebben een gewaarborgd loon, terwijl een zelfstandige […]

Je hebt vandaag een beter zicht op je inkomsten van 2017 ?

Je hebt vandaag een beter zicht op je inkomsten van 2017 ? Je hebt in 2017 een vermindering van sociale bijdragen gekregen ? Is je inkomen in 2017 hoger dan het inkomen waarop je betaalt (in de meeste gevallen dat van 2014)? Je kan al op het inkomen van 2017 betalen.  Voordeel? Je kan de […]

Je kent vandaag je exact netto belastbare inkomen voor 2016 ?

Je kent vandaag je exact netto belastbare inkomen voor 2016 ? Dan kan je de betaalde sociale bijdragen voor 2016 nog aanpassen! (regularisaties op inkomstenjaar 2016) Sinds 2015 trad de nieuwe bijdrageberekening voor de sociale bijdragen voor zelfstandigen in werking. Sindsdien worden dus de gevorderde bijdragen voor een bepaald jaar  berekend op basis van de inkomsten van 3 […]

Inschrijving syndicus in de KBO verplicht vanaf 1 april 2017

Vanaf 1 april 2017 is het wettelijk verplicht om het mandaat van syndicus te laten registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).  Dit geldt zowel voor een particuliere persoon die syndicus is, als voor een onderneming die als syndicus functioneert. Elke Vereniging van Mede-eigenaars (VME) is verplicht om zijn syndicus te laten registreren.  Deze registratie […]

Aanpassing inschrijving KBO voor nacebelcode activiteit lichaamsverzorging/zonnecentra

Op 1 maart 2017 zal in de KBO de nacebelcode 96040(01), die de activiteiten voor lichaamsverzorging groepeert, stopgezet worden.  Het bleek noodzakelijk deze code te verfijnen om een verschil te kunnen maken tussen de ondernemingen die de diensten van zonnecentra aanbieden en de andere diensten in verband met lichamelijk welzijn. Vanaf 1 maart moeten de […]

Taxshift 2017 voor de zelfstandigen zet zich verder

De taxshift wordt ook in 2017 verder toegepast en het percentage wordt verlaagd naar 21%. Dit houdt in dat de startende zelfstandigen 2017 het eerste jaar nog een berekening van de sociale bijdragen zullen hebben aan 20,5 %. Vanaf het tweede jaar als zelfstandige zullen de sociale bijdragen in 2017 dus gelijk zijn voor iedereen […]