Regularisatie sociale bijdragen na pensionering

Sinds de hervorming van de bijdrageberekening die in 2015 werd ingevoerd, betaalt de zelfstandige VOORLOPIGE bijdragen gebaseerd op de inkomsten van 3 jaar voordien. Aangezien de sociale bijdragen moeten betaald worden op de inkomsten van het jaar zelf, zullen de bijdragen herberekend worden op het moment dat de werkelijke inkomsten bekend zijn. Dit wordt “ […]

Uitbreiding moederschapsverlof vrouwelijke zelfstandigen vanaf 01/01/2017

Op 01/01/2017 wordt het moederschapsverlof van de vrouwelijke zelfstandige verlengd.  Dit is een initiatief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en van de minister van Zelfstandigen Willy Borsus (tegenwoordig is dit Denis Ducarme). Deze maatregel wil tegemoet komen aan de nood om het moederschap beter combineerbaar te maken met het zelfstandige […]

Nieuw op uw e-loket

Op het e-loket zijn nu ook de opgebouwde reserves zichtbaar via het tabblad RESERVES.  Handig om uw sociale bijdragen te optimaliseren en zware regularisaties te voorkomen.  Wat ziet u op dit tabblad en hoe interpreteert u de cijfers ? Dit tabblad toont hoeveel reserves er door uw klant werden opgebouwd en hierbij worden de spontane en de geraamde reserves […]

Strijd tegen sociale fraudeurs gaat verder in maart 2016

Aan de hand van 90 actiepunten blijft de strijd tegen sociale fraudeurs die in 2015 werd ingezet onverminderd verdergaan . De aandacht zal sterk gericht zijn : Sectoren : Bouw Schoonmaak Taxi-diensten Vleesindustrie Horeca De controle wordt onder andere uitgeoefend via controle-instrumenten : geregistreerde kassa’s in de horeca (verplicht vanaf 2016) aanwezigheidsregistratie op bouwwerven en in […]

btw vrijstelling kleine ondernemingen

Op 1 januari 2016 zal het omzetcijfer voor de btw vrijstelling voor kleine ondernemingen worden opgetrokken van 15.000 euro naar 25.000 euro. Meer over de toepassingsvoorwaarden : http://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/btw-plicht/vrijstellingsregeling Wie de aanvraag voor ingang op 1 januari 2016 niet tijdig heeft gerealiseerd kan later op het jaar nog een aanvraag indienen.  Noteer hiervoor alvast : Vanaf 1 […]