Uitbreiding BTW-vrijstelling voor de KMO’s

Vanaf 1/1/2016 wordt de BTW-vrijstelling opnieuw uitgebreid voor de KMO’s. Met de doelstelling de administratieve rompslomp van bedrijven te verminderen trekt de regering het plafond van de vrijstelling vanaf 01/01/2016 op naar 25.000 euro i.p.v. het huidige 15.000 euro.  Het wetsvoorstel werd ondertussen goedgekeurd door de ministerraad.  Deze maatregel zal betrekking hebben op een 28.000 KMO’s.  Deze vrijstelling zal niet […]

Herstelplan tuinbouw Russisch invoerverbod door liquiditeitsproblemen

Land- en tuinbouwers die liquiditeitsproblemen ondervinden als gevolg van het Russisch invoerverbod kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de voorlopige of definitieve bijdragen van 01/10/2014-30/06/2015. De bedoelde land- en tuinbouwers zijn diegenen waarvan het bedrijf valt onder volgende NACE-codes : 1.110, 1.120, 1.130, 1.140, 1.150, 1.160, 1.191, 1.199, 1.210, 1.220, 1.230, 1.240, 1.250, 1.260, […]

GEVOLG toekenning RSZ-vermindering aan de verschillende gewesten

Vestigingen in verschillende gewesten kunnen dus vanaf dan onder een verschillend systeem van toekenning  RSZ-vermindering vallen.  Diegenen die vestigingen hebben die niet of niet correct in de KBO opgenomen zijn,  moeten dit vóór 7 april 2014 rechtzetten.  Als dit niet gebeurt  zal de aanvraag voor RSZ-vermindering vanaf het 3de kwartaal 2014 geweigerd worden. Wij werden op […]

Vanaf 1/01/2015 nieuwe bijdrage berekening sociaal statuut

Eigenlijk gaat het altijd over een voorlopige bijdrage die herberekend zal worden als het beroepsinkomen van het lopende jaar officieel bekend is. Het huidige systeem rekent u sociale bijdragen aan berekend op de inkomsten van 3 jaar terug.  Dit systeem houdt in dat in sommige gevallen hoge bijdragen moeten betaald worden over een goed inkomstenjaar 3 […]

Nieuwe machtigingen ambulante handel (leurkaart)

Omdat op de openbare markten vaak fraude werd vastgesteld met de papieren leurkaart heeft de sector zelf gevraagd om voortaan beveiligde plastic kaarten te gebruiken.  Zij bevatten een chip met de gegevens van de onderneming die in de Kruispuntbank voor Ondernemingen zijn opgenomen en zijn niet meer vervalsbaar. Nieuwe ambulante activiteit Wie vanaf nu met […]

Nieuwe sociale verzekering

Vanaf 1 oktober gaat een uitbreiding op de vroegere faillissementsverzekering in voege: de sociale verzekering bij gedwongen stopzetting. De gedwongen stopzetting moet veroorzaakt zijn door een natuurramp, brand, vernieling of allergie. Deze verzekering aanvraagtermijn heeft een langere aanvraagtermijn. De aanvraag kan tot uiterlijk het einde van het 2de kwartaal volgend op de stopzetting of op het faillissement […]