PRIMOSTARTER

Sinds 01/04/2018 heeft de overheid nog een bijkomende maatregel voorzien om de startende zelfstandige in hoofdberoep of de meewerkende partner met het maxistatuut te steunen en te stimuleren in het ondernemerschap.  De maatregel voorziet er in om gedurende de eerste 4 kwartalen van aansluiting verminderde bijdragen toe te staan bij beperkte jaarinkomsten.   Voor 2019 worden de grenzen van de inkomsten vastgelegd op 7.150,87 euro (380,77 euro/kwartaal) en op 9.231,59 euro (491,57 euro/kwartaal).  Liggen de inkomsten boven deze drempel dan zijn de minimumbijdragen verschuldigd.  Voor de zelfstandige in hoofdberoep zijn de minimum kwartaalbijdragen in 2019 vastgelegd op 737,36 euro.  De referentietabel geeft een overzicht van de te verwachten sociale bijdragen volgens bepaalde inkomsten.

Wie is Primostarter ?

Zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot-maxistatuut die voldoet aan beide volgende vereisten:

  • tijdens de 20 kalenderkwartalen (5 jaar) vóór de start van de huidige zelfstandige periode geen zelfstandige in hoofdberoep geweest of zelfstandige gelijkgesteld met bijberoep én
  • niet gestart vóór 01/07/2017
  • ex-zelfstandigen in bijberoep of ex-student zelfstandigen die voor  het eerst zelfstandige in hoofdberoep worden, kunnen ook als Primostarter beschouwd worden.

De startende zelfstandigen die veronderstellen in aanmerking te komen voor het statuut van PRIMOSTARTER kunnen hierop anticiperen door een vermindering van sociale bijdragen aan te vragen en nemen daarvoor contact op met de dossierbeheerder.  Het sociaal verzekeringsfonds bezorgt hiervoor dan het specifieke aanvraagformulier.